Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mantik ve Düşünce UFM 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İBRAHİM SAFA DAŞKAYA
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Felsefi düşüncede mantıki yapının öneminin kavranması, temel mantık kavramlarının tanıtılması ve bu kavramlar çerçevesinde akıl yürütmenin yapısının çözümlenmesi.
Course Content Mantığım temel kavramları, doğru akıl yürütmenin kuralları, güncel örnekler ışığında safsatalar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kavramları doğru tanımlar
2 Mantık problemlerini tanır.
3 Doğru ve tutarlı düşünür
4 Akıl yürütmeyi geliştirir
5 Temel felsefe kavramlarını kavrar ve birbirleriyle ilişkilendirir.
6 Dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi kavrar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Düşünme ve Düşünce Farkı
2 Düşüncenin İncelenmesi ve Mantık
3 Düşüncenin Unsurları: Kavram
4 Kavram İncelemeleri ve Kavram Çeşitleri
5 Kavram ve Önerme
6 Önerme İncelemeleri ve Önerme Çeşitleri
7 Tanımlama
8 Sınıflandırma ve Bölme
9 Akıl Yürütme Çeşitleri: Endüksiyon
10 Akıl Yürütme Çeşitleri: Dedüksiyon
11 Akıl Yürütme Çeşitleri: Analoji
12 Metin İncelemeleri
13 Metin İncelemeleri
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources Necati Öner, Klasik Mantık, Vadi Yayınları
Antony Flew, Dosdoğru Düşünmenin Yolu, Liberte Yayınları.
Alev Alatlı, Safsata Kılavuzu
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7