Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili I TUR 101 1 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL
Course Lecturers Prof.Dr. ENGİN YILMAZ, Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN,
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini öğretmek; Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek; topluluk önünde sunum yapabilme becerisini kazandırmaktır.
Course Content Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevresindeki dil kirliliğine yol açan kelimelerin dil üzerindeki etkilerini hesaplar, kültürün dil üzerindeki etkisini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Çevresinde sık olarak kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Türk dilinin ses yapısını ve tarihî yapısını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin büyüklüğünü bilir ve Türkçeyi bilim dili olarak kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 İnternet ve bilgisayar terimlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin büyüklüğünü bilir ve Türkçeyi bilim dili olarak kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Kitap okuma alışkanlığını kazanır, günlük gazete ve diğer süreli yayınları takip eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Türkçeyi doğru, güzel ve başarılı bir üslupla konuşur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Sözlük ve yazım kılavuzu kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Topluluk önünde sunum yapar, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade eder, etkili iletişimi kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktanın kullanıldığı yerler.
2 Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Virgülün kullanıldığı yerler.
3 Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Dilekçe. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.
4 Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Öz geçmiş. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Büyük harflerin kullanıldığı yerler.
5 Türk dilinin gelişimi. Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar.
6 Türk dilinin gelişimi; Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları.
7 Türk dilinin gelişimi; Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Lehçe, Şive, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları.
8 Ses Bilgisi. Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Birleşik kelimelerin yazılışı.
9 Ses Bilgisi. Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları.
10 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. "Ki" bağlacı ve "ki" aitlik ekinin yazılışları.
11 Devam / Ara Sınav
12 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. İki nokta üst üste.
13 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mı, mi, mu, mü soru edatının yazılışı.
14 Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Da, de bağlacının yazılış
Resources
Course Notes
Course Resources [1] YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
[2] TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
[3] GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU ETKİLEŞİMLİ YOĞUN DİSKİ, TDK Yayınları, Ankara, 2007.
[4]KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001.
[5] ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.
[6] GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
[7] ÖZKAN, Prof. Dr. Mustafa; YÜKSEK ÖĞRETİMDE TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.
[8] YAVUZ, Prof. Dr. Kemal; YETİŞ, Prof. Dr. Kâzım; BİRİNCİ, Prof. Dr. Nejat; ÜNİVERSİTE TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON DERSLERİ, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2001.
[9] YAMAN, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007.
[10] ERGÜZEL Mehdi, DİL VE KÜLTÜR ÜZERİNE YAZILAR I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007.
Week Documents Description size
0 türk dili -1 hafta 1 pdf son 0.1 MB
0 türk dili-1 hafta 2-pdf 0.4 MB
0 türk dili-1 hafta 3 pdf 0.21 MB
0 türk dili-1 hafta 4 pdf 0.13 MB
0 türk dili-1 hafta 5 pdf 0.19 MB
0 türk dili-1 hafta 6 pdf 0.14 MB
0 türk dili-1 hafta 7 pdf 0.19 MB
0 türk dili-1 hafta 8 pdf 0.14 MB
0 türk dili-1 hafta 9 pdf 0.15 MB
0 türk dili-1 hafta 10 pdf 0.17 MB
0 türk dili-1 hafta 12 pdf 0.15 MB
0 türk dili-1 hafta11 pdf 0.28 MB
0 türk dili-1 hafta 12 pdf 0.15 MB
0 türk dili-1 hafta 13 pdf 0.14 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 63
Total Workload / 25 (Hours) 2.52
dersAKTSKredisi 2