Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi I ATA 101 1 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HALUK SELVİ
Course Lecturers Doç.Dr. ZEYNEP İSKEFİYELİ, Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN, Prof.Dr. ENİS ŞAHİN, Prof.Dr. HALUK SELVİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır.
Course Content Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Atatürk’ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Cumhuriyetin değerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 21. Yüzyıl’da Türklerin durumunu kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı
2 Yenilik ve benzeri kavramlar
3 Osmanlı Devleti’nin yapısı ve çözülme sebepleri
4 Devleti kurtarma ve reform çabaları
5 Osmanlı Devleti’nde Meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler
6 Osmanlı Devleti’nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika
7 İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
9 ARA SINAV
10 Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı’dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı
11 Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa
12 Mustafa Kemal Paşa’nın fikirleri ve Anadolu’ya geçişi
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
14 İstanbul’un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler
Resources
Course Notes http://www.aiit.sakarya.edu.tr/
Course Resources 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
3. Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003.
4. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.
5. Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
6. Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.
7. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.
8. Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi
Week Documents Description size
0 2. Hafta Kitap 0.64 MB
0 2. Hafta PDF 0.64 MB
0 ATA101_V02 218.66 MB
1 1. Hafta Kitap 0.73 MB
1 ATA101_V01 192.21 MB
2 2. Hafta Kitap 0.64 MB
2 ATA101_V02 218.66 MB
3 3. Hafta Kitap 0.59 MB
3 ATA101_V03 196.31 MB
4 4. Hafta Kitap 0.6 MB
4 ATA101_V04 180.95 MB
5 5. Hafta Kitap 0.61 MB
5 ATA101_V05 153.96 MB
6 6. Hafta Kitap 0.74 MB
6 ATA101_V06 129.1 MB
7 7. Hafta Kitap 0.57 MB
7 ATA101_V07 151.84 MB
8 8. Hafta Kitap 0.33 MB
8 ATA101_V08 48.93 MB
9 9. Hafta Kitap 0.25 MB
9 ATA101_V09 58.96 MB
10 10. Hafta Kitap 0.25 MB
10 ATA101_V10 52.17 MB
11 11. Hafta Kitap 0.24 MB
11 ATA101_V11 165.69 MB
12 12. Hafta Kitap 0.34 MB
12 ATA101_V12 135.85 MB
13 13. Hafta Kitap 0.57 MB
13 ATA101_V13 126.65 MB
14 14. Hafta Kitap 0.25 MB
14 ATA101_V14 153.79 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 67
Total Workload / 25 (Hours) 2.68
dersAKTSKredisi 2