Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye´De Kentsel Dönüşüm Uygulamalari KDP 520 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Tarihsel süreç içerisinde Türkiye´de kentsel dönüşüm uygulamalarını incelemek, kentsel dönüşüme duyulan ihtiyacın nedenlerini sorgulamak, kentsel dönüşüm uygulamalarının amaçlarını incelemek, kentsel dönüşümde karşılaşılan sorunları belirlemek

Course Content

Kentsel dönüşümün Türkiye´deki gelişim süreci, Osmanlı son dönemi kentsel dönüşüm uygulamaları, kentsel dönüşüm uygulamalarının nedenleri, gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm, kentsel yoksulluğun yoğunlaştığı yerlerde kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümde imar mevzuatı temelli sorunlar, finansman sorunları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kentsel dönüşümde İmar mevzuatı temelli sorun alanlarını belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Gecekondu bölgeleri ve kentsel dönüşüm ilişkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kentsel dönüşümün temel nedenlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kentsel dönüşümde finansman sorunlarını belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Kentsel dönüşümün tarihsel gelişimini öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kentsel yoksulluk ve çöküntü alanları ile kentsel dönüşüm ilişkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Afet riski olan yerlerde kentsel dönüşümün önemini belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye’de kentsel dönüşümün gelişim süreci
2 Osmanlının son dönemleri ve kentsel dönüşüm
3 Tek parti döneminde kentsel dönüşüm süreci
4 Menderes döneminde kentsel dönüşüm süreci
5 1980’li yıllarda yeni liberal politikaların yaygınlık kazanması ve kentsel dönüşüm süreci
6 1990’lı yıllardan günümüze kadar kentsel dönüşüm süreci
7 Türkiye’de kentsel dönüşümün temel gerekçeleri
8 Ara sınav
9 Gecekondu bölgelerinin yeniden yapılandırılması amacıyla kentsel dönüşüm
10 Kentsel yoksulluğun yoğunlaştığı ve çöküntü alanlarının soylulaştırılması amacıyla kentsel dönüşüm
11 Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi amaçlı kentsel dönüşüm
12 Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamasında karşılaşılan başlıca sorunlar
13 İmar mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan sorunlar
14 Finansman sorunları
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Seminer) 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 212
Total Workload / 25 (Hours) 8.48
dersAKTSKredisi 7