Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kentsel Dönüşümün Kuramsal Temelleri KDP 517 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Kentsel dönüşüm kavramının kuramsal alt yapısını incelemek, küreselleşme süreciyle doğaları gereği hızla gelişen kentlerin bilinçli müdahalelerle dönüştürülme çabalarının temellendiği strateji ve politikaları ele almak, ortaya çıkan çeşitli sorunları tartışmak.

Course Content

Kentsel dönüşüm kavramının tanımı, gelişimi, etkili bir kentsel dönüşüm stratejisinin oluşturulmasına yönelik çabalar ve ortaya çıkan sorunların değerlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüm kavramlarının kuramsal arka planlarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kentsel dönüşümün yasal ve kurumsal boyutlarını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kentsel dönüşümün sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kentsel dönüşümün tarihsel gelişimini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Kentsel dönüşümü gerektiren faktörleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kentsel Dönüşümün tanımı, gelişimi ve amacı
2 Kentlerarası rekabet çerçevesinde kentsel dönüşüm
3 Küreselleşmenin kentlerin dönüşümüne etkileri
4 Kentsel dönüşüm ile ilgili güncel politika yaklaşımları
5 Etkili kentsel dönüşüm stratejileri
6 Kentsel dönüşüm ve toplu konut politikaları
7 Kentsel dönüşümün fiziksel ve çevresel boyutları
8 Kentsel dönüşümde sosyal sorunlar
9 vize
10 Kentsel dönüşüm ve demografik değişimler
11 Kentsel dönüşüm ve mekanın soylulaştırılması
12 Kentsel dönüşümde yönetim ve organizasyon
13 Kentsel dönüşüm süreci
14 Türkiye’de kentsel dönüşümün kurumsal ve yasal yapısı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Total Workload 208
Total Workload / 25 (Hours) 8.32
dersAKTSKredisi 7