Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kentleşme Politikasi KDP 518 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Kentleşme politikasının temel kavramları ve teorik arka planını ele alarak kentleşme sorunlarını, gecekondulaşma, şehir ve bölge planlamanın ilke ve kurallarını kentsel dönüşüm bağlamında incelemektir.

Course Content

Kent ve kentleşme kavramları, ilkeleri, kent kuramları, konut politikası, göç ve nedenleri, gecekondulaşma, kentlileşme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kent, kentleşme ve kentlileşme kavramlarının kuramsal arka planlarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Ekonomik dönüşüm sürecinde kentleşmenin gelişimini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kentsel dönüşüm bağlamında kentleşme sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kentsel dönüşümün fiziksel, sosyolojik ve hukuksal boyutlarını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Kentleşme politikası ile kentsel dönüşüm ilişkisini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kent kavramı ve kentleşme kavramları
2 Kentlerin ortaya çıkışı ve kuramlar
3 Kentleşme ve temel nedenleri
4 Kentleşmenin temel özellikleri
5 Kentleşme politikası ve kentsel dönüşüm ilişkisi
6 Kent planlaması ve çeşitli yaklaşımlar
7 Konut politikası ve kentsel dönüşüm
8 Gecekondu sorunu ve kentsel dönüşüm
9 Vize
10 Kentsel topraklar
11 Arsa spekülasyonu
12 Kalkınma planlarında kentleşme politikası
13 Kentsel dönüşüm bağlamında kentleşme politikalarında dönüşüm
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Kentleşme Politikası, Ruşen Keleş, İmge Kitabevi.<br /> Kentleşme Politikası, Yusuf Şahin, Ekin Kitabevi</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Seminer) 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 212
Total Workload / 25 (Hours) 8.48
dersAKTSKredisi 7