Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri KDP 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CERCİS İKİEL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Gülbahar Genel

Course Category
Course Objective

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili temel kavramların, CBS nin gerekliliğinin,başlıca kullanım alanlarının öğretilmesi, Kentsel Dönüşümle ilgili konularda CBS yi kullanmayı öğretmek

Course Content

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavram ve yazılımların tanıtımı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları,kullanıldığı alanlar
CBS´nin Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri toplama ve veri giriş yöntemlerini sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Coğrafi bilgi sisteminin gerekliliğini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 CBS ile yapılmış çalışmaları yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 CBS unsurlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 CBS´nin uygulama alanlarına örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) temel kavramları ve tarihsel gelişimini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 CBS nedir, hangi bilim dallarına hitap eder?
2 Niçin CBS? CBS için ihtiyaçlar
3 CBS´nin tarihçesi
4 CBS´nin metodolojisi, uygulamalara etki eden faktörler
5 Veri toplama yöntemleri: Arazi çalışmaları
6 Küresel konum belirleyici (GPS), Takeometrik ölçme, Jeofizik ölçme yöntemleri
7 Uzaktan algılama yöntemleri
8 Kopyalama ve çevirim ile veri temini: Sayısallaştırıcı, optik okuyucu
9 İstatistik ve metinsel veriler
10 Veri giriş yöntemleri
11 Klavye ve optik okuyucu kullanılarak yapılan veri girişi
12 Verileri görüntüleme
13 CBS de mesleki etik
14 CBS ve Kentsel Dönüşüm
Resources
Course Notes <p>H. TUROĞLU,2000,Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, &Ccedil;antay Kitabevi<br /> Karatepe,A,ikiel,C.:?Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve<br /> Coğrafya &Ouml;ğretiminde Kullanılması?, Sakarya &Uuml;niversitesi Fen-Edebiyat Fak&uuml;ltesi Fen-Edebiyat Dergisi,Cilt:9, Sayı:2, Sakarya 2007<br /> Başarsoft,2007,Mapinfo Professinal kullanım klavuzu V.8,Ankara</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 40 40
Total Workload 196
Total Workload / 25 (Hours) 7.84
dersAKTSKredisi 7