Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Afet Yönetimi KDP 524 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Kentsel dönüşüm ve afet yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme, kentsel dönüşüm uygulamalarında afet yönetiminin önemini kavrayabilme, afet yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretebilmektir.

Course Content

Afet yönetimi , Türkiye´de afet yönetiminin yasal alt yapısı, afet yönetiminde sorumlu kuruluşlar ve kentsel dönüşüm ile afet yönetiminin kesişen yönleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Afet yönetiminde temel kavramları öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Afet yönetiminde temel aktörleri tanıtır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Türkiye´de kentsel dönüşüm uygulamalarında afet yönetiminin konumunu değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Afet yönetimi ile kentsel dönüşüm arasındaki ilişkiyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afet Kavramı ve Türkiye´de Afet
2 Afet Çeşitleri
3 Afet Yönetimi ve Çeşitli Boyutları
4 Afet Yönetiminde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
5 Afet Yönetiminde Planlama
6 Kentsel Dönüşüm ve Afet Yönetimi
7 Afet Riski Olan Yerlerde Deprem Öncesi Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Seyri
8 Afet Riski Olan Yerlerde Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Seyri
9 Vize
10 Afet Riski Olan Yerlerde Kentsel Dönüşümün Önemi
11 Kentsel Dönüşümde Yasal Boyutların Afet Yönetimi Bağlamında İncelenmesi
12 Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği
13 Afet Yönetiminde Kentsel Dönüşüm Bağlamında Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n Şifreleri, Hatice Kol&ccedil;ak, &Ccedil;atı Kitapları.<br /> Adım Adım Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m, Ali Rıza İlgezdi, Legal Yayıncılık<br /> Afet Y&ouml;netimi, Abdullah Yılmaz, Pegem Akademi Yayıncılık</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Seminer) 1 1 1
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7