Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Metropoliten Planlama KDP 522 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FERRUH TUZCUOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Selin Başcan

Course Category
Course Objective

Dersin amacı planlama, bölge ve metropoliten planlamayı öğretip bu konudaki sorunlarda analizler yapacak ve çözüm üretecek kişiler yetiştirmektir.

Course Content

Bölge kavramı, metropol kent kavramı, Bölgesel kalkınma politikaları, Bölge planlama yaklaşımları, Türkiye de bölge planlama yaklaşımları, Metropoliten kentin sosyal ekonomik yapısı, Yasal, yönetsel ve kurumsal açıdan metropoliten planlama .

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bölgesel kalkınma politikalarını tartışabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Bölgesel kurumlaşma ve planlama ilişkisini analiz edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Bölgesel kalkınma ve bölge planlama sorunlarının değerlendirilmesini yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Metropoliten kentin sosyal ekonomik yapısını değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Bölge ve metropol kent kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Metropoliten kent planlama süreci ve aşamalarını açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Yasal, yönetsel ve kurumsal açıdan metropoliten planlamayı açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Bölge planlama, metropoliten kent planlama ve planlama hiyerarşisi ilişkisini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bölge kavramı, metropol kent kavramı
2 Bölge planlama, metropoliten kent planlama ve planlama hiyerarşisi ilişkisi
3 Bölgesel kalkınma politikaları
4 Bölge planlama yaklaşımları
5 Bölgesel kurumlaşma ve planlama ilişkisi
6 Türkiye de bölge planlama yaklaşımları
7 Bölgesel kalkınma ve bölge planlama sorunlarının değerlendirilmesi
8 Ara Sınav
9 Metropoliten kentin sosyal ekonomik yapısı
10 Yasal, yönetsel ve kurumsal açıdan metropoliten planlama (1)
11 Yasal, yönetsel ve kurumsal açıdan metropoliten planlama (2)
12 Metropoliten kent planlama süreci ve aşamaları
13 Bölge ve metropoliten planlamada uygulama sorunları
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>- Orhan G&ouml;&ccedil;er, Metropoliten Planlama.</p>
Course Resources

- İlhan Tekeli. Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Türkiye üzerine bir deneme. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın No 28 . Ankara 1979.
- Ruşen Keleş. Yerinden Yönetim ve Siyaset. Cem Yayınevi İstanbul.
Ferruh Tuzcuoğlu, Metropoliten Yönetim, Sakarya Kitabevi
- Edgington, David W. Fernandez, Antonio L. Hoshino, Claudia. New Regional Development Paradigms Vol. 2 : New Regions - Concepts, Issues & Practices. Greenwood Publishing Group, Incorporated. 2001

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir X
2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar X
3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir X
4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır X
5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar X
6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır X
7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 7