Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikrobölgelendirme Yöntemleri KDP 516 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. TALAS FİKRET KURNAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mevcut ve yerleşime açılması planlanan alanlardaki tüm afet risklerini büyük ölçekli haritalar üzerinde belirleme çalışmalarının öğretilmesi.
Course Content Mikrobölgelemenin amacı, mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması, mikrobölgeleme haritalarında kullanılan ölçütler, mikrobölgeleme haritalarının yorumlanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mikrobölgelemede kullanılan ölçütleri ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
2 Mikrobölgeleme haritalarını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
3 Mikrobölgeleme kavramını tanımlar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikrobölgeleme kavramı
2 Mikrobölgelemenin amacı ve önemi
3 Mikrobölgelemede kullanılan ölçütler
4 Mikrobölgelemede kullanılan ölçütler
5 Mikrobölgelemede kullanılan ölçütler
6 Mikrobölgeleme haritalarına bakış
7 Türkiyede yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
8 Türkiyede yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
9 Türkiyede yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
10 Türkiyede yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
11 Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
12 Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
13 Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
14 Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılmış mikrobölgeleme çalışmalarının incelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 2004, Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme El Kitabı
2. Amann P., Heil M. and Huder J. (1997). Determination of shear strength of soft lacustrine clays XIV ICSMFE, Vol. 1, Hamburg 1997, S. 507-510
3. Hardin, B. O. (1978). The Nature of Stress- Strain Behaviour of soils, Earthquake Engineering and Soil Dynamics, ASCE, Vol.1, pp. 3-90
4. Iyisan, R. (1996). Correlations between Kayma dalgası hızı and In-situ Penetration Test Results Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers, 7(2): 1187- 1199 (in Turkish).
5. Lee, S.H.H. (1990). Regression models of shear wave velocities Journal of the Chinese Institute of Engineers, (13)5:519-532
6. Siyahi, B.G. and Ansal , A. (1999). Manual for Zonation on Seismic Geoteknik Hazards, Tech. Comm. For Earthquake Eng. TC4, ISSMGE, pp. 68-70
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir X
2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar
3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir X
4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır X
5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar X
6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır X
7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 168
Total Workload / 25 (Hours) 6.72
dersAKTSKredisi 7