Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Sorunlari KDP 514 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Kentsel dönüşüm ve çevre sorunları ilişkisini irdelemek, değerlendirmek, çevre sorunlarının çeşitli boyutlarını kentsel dönüşüm uygulamaları bağlamında incelemektir.

Course Content

Çevre politikaları, çevre sorunları ve uluslararası kuruluşlar, çevre sorunlarına yönelik temel uluslararası belgeler, kentsel dönüşümle ortaya çıkan çevre sorunları ve çözümler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre Sorunları ve Çevre Kirliliği kavramlarını birbirinden ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Çevre ile ilgili kuramsal yaklaşımları ve temel kavramları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Çevre ve insan merkezli yaklaşımları analiz eder ve karşılaştırma imkanı bulur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Kentsel dönüşüm ve çevre sorunları ilişkisini incelemeyi sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Çevre ve ekolojik sorunların tarihsel gelişimini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre kavramı ve felsefi boyutu
2 Çevre-ekonomi ilişkisi
3 Temel çevre sorunları ve nedenleri
4 Çevre ve hukuki boyut
5 Çevreye yönelik yasal düzenlemelerin kentsel dönüşüm açısından incelenmesi
6 Çevre ile ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar
7 Türkiye´de çevre politikalarının genel görünümü
8 ÇED süreci
9 vize
10 Çevre ve çevre sorunlarının uluslararası boyutu
11 Çevreci akımlar ve felsefi boyutu
12 Çevre sorunları ve toplum
13 Çevre sorunlarıyla mücadelede mevcut sorunlar ve çözüm önerileri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>&Ccedil;evre Politikası, Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Aykut &Ccedil;oban, İmge Kitabevi Yayınları<br /> &Ccedil;evre Sorunları, Kemal G&ouml;rmez, Nobel Yayın Dağıtım.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir X
2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar X
3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir X
4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır X
5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar X
6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır X
7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7