Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cbs Ile Mekansal Analiz KDP 510 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CERCİS İKİEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencinin cbs ile yeryüzünün bir parçası olan mekanın özelliklerine ait sayısal ve sayısal olmayan değerlendirmeler yapabilmesini ve yeni veriler elde edebilmesini sağlamak
Course Content Giriş, Obje Türleri Tanımı, Topolojinin Sunumu, Coğrafi Varlık Türleri ve Tanımlar, Doğru Kestirme için Algoritmalar, R Ağacı algoritmaları, Çokgenler için Algoritmalar, Çokgen Örtüsü, Mekansal İlişkiler için Biçimsel Modeller, Kesişim Modeli, Ağ Analiz İçin Veri Hazırlanması, Ağ Analizleri, Üç boyutlu analizler, Düzensiz üçgen ağları(TIN), Üç Boyutlu Analizler İçin Diğer Teknikler, Quadtree Algoritmaları ve Mekansal İndeksler, Mekansal Operasyonlar, Mekansal Veri Sorgulama Dilleri, Vektörleştirme, Mekansal Referans İlişkisi. Ulusal ve Uluslararası Standartlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mekânsal ve mekânsal olmayan verileri ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
2 CBS ile mekânın özelliklerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Mekânsal verileri ilişkilendirir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav,
4 CBS ile mekansal haritalar hazırlar Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 CBS ile Mekânsal verileri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Mekâna ait veriler elde eder Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Mekan Analizi; Ölçme, Sorgulama
3 Sınıflama, Komşuluk İlişkisi
4 Genelleştirme ve Eliminasyon, Çakıştırma
5 Yüzey Analizi
6 Üç Boyutlu Analiz
7 Sayısal Arazi ve Yükselti Modelleri
8 Veri Dönüşüm İşlemleri
9 Eğim ve Görülebilme Hesapları
10 Mekansal Enterpolasyon
11 Benzeşim Analizi
12 Kartoğrafik Modelleme
13 Cbsde Dağılış Haritaları
14 Kentsel Dönüşüm ve CBS
Resources
Course Notes Philippe Rigaux, Michel O. Scholl, Agnes Voisard, (2001), Spatial Databases: With Application to GIS, Morgan Kaufmann Publishers, USA.<br>Tim Ormsby, Jonell Alvi, (1999), Extending ArcView GIS: with Network Analyst, Spatial Analyst and 3D Analyst, Redland, California, ESRI, USA.Laura Lang, (1998). Transportation GIS, Redland, California, ESRI, USA<br>Chou, Y-H. (1997). Exploring Spatial Analysis in Geographic Information Systems. OnWord Press, Santa Fe, USA<br>ESRI, 2008, Arc GIS Spatial Analiz,Ankara<br>ESRI, 2008, Arc GIS 3D Analiz,Ankara
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir
2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar X
3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir
4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır X
5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar
6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır
7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
1. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 170
Total Workload / 25 (Hours) 6.8
dersAKTSKredisi 7