Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzaktan Algilama KDP 515 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. BEYZA USTAOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Araş.Gör. Derya Evrim Koç
Course Category
Course Objective Uzaktan Algılama ile ilgili temel kavramların, Uzaktan Algılama teknolojilerinin gerekliliğinin, başlıca kullanım alanlarının öğretilmesi, Uzaktan algılama verisi olarak kullanılan uydu görüntülerinden yararlanarak yeryüzündeki nesnelerin biçimi, konumu ve türü konusunda bilgi edinmek, Kentsel Dönüşümle ilgili konularda uydu görüntülerini kullanmayı öğretmek
Course Content Uzaktan Algılamanın Tarihçesi; Veri Yapıları; Görsel Ayırım Gücü; Temel Görüntü İşlem Analizleri; Uzaktan Algılama Yöntemleri; Görsel ve Sayısal Yöntemlerde Kullanılan Değişkenler; Proje Akış Şemaları; Uzaktan Algılama Uyduları; Uzaktan Algılamada Madde-Elektromanyetik Dalga Etkileşimi; Cisimlerin Spektral Yansıma Özellikleri; Yazılım ve Donanım Değerlendirilmesi; Renkli Görüntü Elde Etme Özellikleri; Ekran Görüntüsü Elde Etme; İstatistiksel Analiz Yöntemleri; Radyometrik Ve Geometrik Düzeltmeler; Görüntü İyileştirme; Sınıflandırma Yöntemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Değişik disiplinlerle birlikte çalışma yetisi kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Uzaktan algılama kavramını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Algılama sistemlerini kategorize eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Işın kaynaklarını sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Uydu verilerinin hangi amaçlarla kullanılacağını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Uzaktan algılamanın uygulama alanlarına örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uzaktan Algılamaya Giriş •Uzaktan Algılama Nedir? •Uzaktan Algılamanın Tarihçesi •Uzaktan Algılama Çeşitleri •Uzaktan Algılama Sistemlerinin Elemanları •Optik Uzaktan Algılamanın Temelleri
2 Uzaktan Algılamaya Giriş *Optik Uzaktan Algılamanın Temelleri *Elekromanyetik Radyasyon *Elektromanyetik Spektrum * Elektromanyetik Radyasyonun Atmosferle Etkileşimi * Elektro Manyetik Radyasyonun Yeryüzü Objeleri ile Etkilişimi * Su, Toprak ve Bitkiler
3 Uzaktan Algılamada Veri * Uzaktan Algılama Verisinin Temel Özelikleri * Uzaktan Algılama Verisinde Çözünürlük Çeşitleri
4 Uzaktan Algılamada Veri * •Uzaktan Algılama Görüntüsü Sağlayan Hava Araçları * •Uzaktan Algılama Görüntüsü Sağlayan Uydular
5 Konumlandırma * Dünya Koordinat Geometrisi
6 Harita Projeksiyonları * Harita Projeksiyonları ve UA ile ilişkisi * Uygun Harita Projeksiyonunun Seçimi
7 Veri Görüntü Önişleme * •Görüntü Bozuklukları * •Radyometrik Düzeltmeler * •Geometrik Düzeltmeler
8 Veri Görüntü Önişleme * Arazi ve Görüntü Koordinat Sistemleri * Görüntü Dönüşümleri
9 Veri Görüntü Önişleme * Görüntü İyileştime * Histogram Eşitleme * •Filtrelemeler
10 Görüntü Ortorektifikasyonu * Harita ve Görüntü * Ortofoto Oluşturma
11 Görüntü Analizi * Görüntü Analizi Yöntemleri * Görsel Görüntü Analizi * Sayısal Görüntü Analizi Çeşitleri
12 Görüntü Analizi * •Sınıflandırma * Kontrollü Sınıflandırma Yöntemleri * Kontrolsüz Sınıflandırma Yöntemleri
13 Görüntü Analizi * Değişim Analizi ve Çeşitleri * Obje Çıkarma * Bina Bulma * Yol Bulma * Sayısal Yüzey Modeli Oluşturma
14 Uygulamalar
Resources
Course Notes 1.) Richards JA, Jia X. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. 3rd Edition, <br> Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 1999.<br>2.) Jensen JR. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. 2 rd Edition, <br> Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996.<br>3.) Erdas Imagine Temel Yazılımı, 2002, İşlem Şirketler Grubu.<br>4.)Türkiye Bilimler Akademisi, Ulusal Açık ders malzemeleri, Uzaktan Algılama.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7