Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kentsel Dönüşüm ve Kamu Politikalari KDP 509 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ö. Faruk KÖKTAŞ
Course Category
Course Objective Dersin amacı kamu politikası teorisi ve pratiği bağlamında bir politika sorunu olarak kentsel dönüşüm politikalarının incelenmesidir.
Course Content Kamu politikasına ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçevenin anlaşılması, Türkiye’de ve dünyada kentsel dönüşüm politikaları ve uygulamaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun politika analizinin yapılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye’de kentsel dönüşüm politikalarının gelişimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kamu politikasına ilişkin temel kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 6306 sayılı Kanun kapsamında Türkiye’de kentsel dönüşüm politikalarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Dünyada kentsel dönüşüm politikaları hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
5 Kentsel dönüşüme ilişkin temel kavramları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye’de kentsel dönüşümün temel sorunlarını belirler ve çözüm önerileri geliştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu politikasının tanımlanması ve niteliği Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
2 Politika analizi ve temel modeller Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
3 Kentsel dönüşümün kavramsal ve kuramsal çerçevesi Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
4 Dünyada kentsel dönüşüm politikaları Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
5 Türkiye’de kentsel dönüşümün tarihi Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
6 Türkiye’de kentsel dönüşüm politikaları Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
7 Ara sınav Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
8 Kentsel dönüşüm sürecinin ana aktörleri Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
9 Gündem oluşturma: Kentsel dönüşüm sorununun gündeme gelmesi Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
10 Politika formülasyonu: 6306 sayılı Kanunun formülasyon süreci Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
11 Politikanın uygulanması: 6306 sayılı Kanunun uygulanması Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
12 Politikanın değerlendirilmesi: 6306 sayılı Kanunun sonuçları Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
13 Politika değişimi:6306 sayılı Kanunda değişim Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
14 Türkiye’de kentsel dönüşüm politikalarının sorunları ve geleceği Belirtilen kaynakların ilgili kısımları
Resources
Course Notes İlhan Tekeli (2014), Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.<br>Kollektif (2013), Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, İstanbul Üniversitesi Yayınları.<br>Nihat Enver Ülger (2010), Türkiye’de arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayınları.<br>Suat Şimşek (2014), Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Seçkin Yayınları.<br>Dilek Özdemir (2010), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama& Avrupa Deneyimi, Nobel Yayınları.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir X
2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar X
3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir X
4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır X
5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar X
6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır X
7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 37
1. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 25 25
Final 1 25 25
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 7