Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler KDP 505 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Kentsel dönüşüm süreci ve bu sürecin aktörlerini inceleyerek yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm sürecindeki rolünü analiz edebilmektir.

Course Content

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yer alan aktörler ve yerel yönetimler, yerel yönetimlerin varlık nedenleri ve dayandığı temel ilkeler, yerel yönetim birimleri, belediyeler ve kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm ve iyi yönetişim, yasal düzenlemelerde kentsel dönüşüm süreci

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kentsel dönüşümde iyi yönetişimin önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Stratejik odaklı kentsel dönüşümü kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kentsel dönüşüm sürecinin aktörlerini öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kentsel dönüşüm sürecini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunları belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Deprem odaklı kentsel dönüşümü kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Kentsel dönüşümde yasal temelleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kentsel Dönüşüm uygulaması içinde yer alan aktörler ve yerel yönetimler
2 Yerel yönetimlerin varlık nedenleri
3 Yerel yönetimlerin dayandığı temel değerler
4 Yerel yönetim birimleri
5 Kentsel Dönüşümün lokomotifi olarak yerel yönetimler
6 Kentsel Dönüşüm için yer seçiminde yerel yönetimlerin rolü
7 Belediyelerde deprem odaklı kentsel dönüşüm
8 Ara sınav
9 Belediyelerde stratejik odaklı kentsel dönüşüm
10 Belediyelerde tarihi alanlara ilişkin kentsel dönüşüm
11 Belediyelerde kentsel dönüşüm ve iyi yönetişim
12 Son yerel yönetimler düzenlemelerinde kentsel dönüşüm
13 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm
14 Kentsel Dönüşüm uygulamalarında belediyelerin karşılaştıkları temel sorunlar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 1. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının bir kent için önemini öğrenir X
2 2. Kentlerin en önemli gereksinimlerinden biri olan değişim ve dönüşüm sorunsalını değişik boyutlarıyla kavrar X
3 3. Kentsel Dönüşüm uygulamalarını, süreçlerini ve ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını detaylı bir şekilde öğrenir X
4 4. Sorunlara farklı bakış açılarıyla bakmayı ve özgün çözümler üretme becerisi kazandırır X
5 5. Bilimsel etik değerlere verilen önemi kavrar X
6 6. Kent, kentleşme ve kentsel dönüşüme ilişkin son gelişmeleri kavrar ve bu alanda güncel konuları takip etme becerisi kazandırır X
7 7. Kentsel Dönüşümle ilgili bilgi üretmenin bilimsel ilkelerini öğrenir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7