Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerel Yönetimler ve Imar Uygulamalari MIS 506 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL KALABALIK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Osman NACAK
Course Category
Course Objective İmar planlarının uygulanmasında kullanılan araçların kazandırılması
Course Content İmar programı, imar kamulaştırmaları, bölgeleme, ifraz ve tevhit, arazi ve arsa düzenlemesi, yapı denetimi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, kaçak yapı, imar suç ve cezaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yerel yönetimlere ilişkin imar sorunlarını analiz eder ve çözümler. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 İmar uygulamalarının yerel yönetimler açısından önemini tanır. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Kamulaştırma, arsa düzenlemeleri, yapı denetimleri gibi kavramları analiz eder. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Yerel Yönetimler ve imara ait temel kavramları bilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İmar uygulamalarını doğru bir biçimde yorumlar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kaçak yapılaşma, imar suç ve cezaları konusunda doğru yargı yollarını kullanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İmar planlarının kullanılmasında kullanılan araçlar
2 İmar programı
3 İmar kamulaştırmaları
4 Zoning
5 İfraz ve tevhit
6 Parselasyon
7 Düzenleme Ortaklık Payı
8 Ara sınav
9 Yapı denetimi
10 Yapı izni ve yapı kullanma izni
11 İmar mevzuatına aykırı yapı
12 İmar yaptırımları
13 İmar suç ve cezaları
14 Uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources 1. ÜNAL, Yücel; Türk Şehir Planlama Mevzuatının Kentsel Dönüşüm ve Deprem Ağırlıklı İncelenmesi, Yetkin yayınları, Ankara 2008
2. KALABALIK, Halil; İmar Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2009.
3. KALABALIK, Halil; İmar Hukuku (Genel Hükümler – Özel Hükümler) İki Cilt, Seçkin Yayınları, Ankara 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 25 50
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 7