Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerel Yönetimlerde Denetim MIS 509 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSA EKEN
Course Lecturers
Course Assistants

 Arş. Gör. Abdülkadir AKSOY

Course Category
Course Objective

Beşlikten mezara kadar tüm hayatı doğrudan etkileyen ve sunduğu hizmetlerle toplumun önemli bir bölümünün hayat standardını belirleyen yerel yönetimlerin denetimi ele alınacaktır. Özellikle yeni denetim yaklaşımlarının yerel yönetimler üzerindeki etkisi incelenecektir.

Course Content

Derste yerel yönetimlerin temel özellikleri, tarihi gelişimi, son yıllardaki yerelleşme arayışlarına değinildikten sonra, denetim kavramı, denetim biçimleri, denetim anlayışının gelişimi, yeni denetim anlayışı ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni denetim anlayışı türlerini tanır ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yerel yönetimlerde denetim türlerini bilir ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yerel yönetim türlerini tarihsel gelişimini kavrar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Geleneksel denetim anlayışı ile yeni denetim anlayışını karşılaştırır ve yorumlar Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Geleneksel denetim analayışı hakkında bilgi sahibi olur. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Küreselleşme ve yerelleşme hakkında bilgi sahibi olur ve yorumlar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yerel yönetimlerin temel özellikleri
2 Yerel yönetimlerin tarihi gelişimi
3 Küreselleşme ve yerelleşme arayışları
4 Denetim kavramı ve denetim ihtiyacı
5 Denetim biçimleri
6 Geleneksel yönetimin ortaya çıkardığı geleneksel denetim anlayışları
7 Yeni yönetim anlayışının ortaya çıkardığı yeni denetim anlayışları
8 Siyasi denetim
9 Yargı denetimi
10 İdari denetim
11 Ombudsmanlık denetimi
12 Mali denetim
13 Piyasa denetimi
14 Hemşehrilerin denetimi
Resources
Course Notes
Course Resources

ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, Okutman Yayınları, Ankara, 2008.
ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi, TODAİE Yayınları, 2004.
SANAL, Recep, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE Yayınları, Ankara, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 35 35
Ödev 1 30 30
Final 1 25 25
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7