Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Yönetimi ve Sorunlari MIS 515 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Çevre ve ekoloji kavramlarını kuramsal, kavramsal ve tarihsel boyutlarıyla ele almak. İnsan-doğa ilişkilerinin gelişimini çeşitli açılardan analiz etmek

Course Content

Çevre İle İlgili Temel Kavramlar. Çevre ve Ekoloji İlişkisi, Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlenme. Çevre hukuku ve ÇED süreci

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve ekolojik sorunların tarihsel gelişimini öğrenir Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav ,
2 Çevre ile ilgili kuramsal yaklaşımları ve temel kavramları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Çevre ile ilgili BM ve AB düzlemlerinde gerçekleştirilen uluslararası faaliyetleri öğrenir Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Türkiye'de Çevre örgütlenmesi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi olur Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav ,
5 Çevre ve insan merkezli yaklaşımları analiz eder ve karşılaştırma imkanı bulur Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Çevre Sorunları ve Çevre Kirliliği kavramlarını birbirinden ayırt eder Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre İle İlgili Temel Kavramlar
2 Çevre ve Ekonomi İlişkisi, Nüfus ve Enerji Sorunu
3 Temel Kirlilikler
4 Doğal Alanların Korunması
5 Çevre Politikaları
6 Kültürel Varlıkların Korunması
7 Ara sınav
8 Çevreye İlişkin Örgütlenme
9 Çevrenin Uluslararası Boyutu
10 Çevreci Akımlar
11 Çevresel Etki Değerlendirmesi – ÇED
12 Çevre Hukuku 1
13 Çevre Hukuku 2
14 Çevre Etiği
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Ruşen Keleş ve Can Hamamcı (2005), Çevre Politikası, İmge Kitabevi, 5. Baskı, Ankara
2) Ruşen Keleş-Birol Ertan (2002), Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara.
Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, "Çevre Etiği", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 1998, s. 125-139.
3) Çevre Kanunu
4) Çevreye İlişkin Yönetmelikler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 35 70
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7