Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiyede Şehircilik ve Sorunlari UMS 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Selin BAŞCAN

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı öğrenciye Türkiye’de şehirciliğin gelişimini ve sorunlarını detaylı bir şekilde analiz etmektir. Türkiye’de şehirleşme özellikle 1950’den sonra gelişmiş, fakat bu gelişme bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Gecekondulaşma bu sorunun odak noktası olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu ders işlenirken şehirciliğin farklı yanlarının yanı sıra özellikle sorunlu yanları ön plana çıkarılarak ele alınacaktır. Ayrıca ders bağlamında şehirciliğin sorunlarına karşı geliştirilen çözüm önerileri de analiz edilecektir

Course Content

Çağdaş kentleşmenin özellikleri, Türkiye’de Kentleşme, Türkiye’de Kentleşme Politikası, Türkiye’ye Özgü Kentleşme Nedenleri, Kent Kuramları, Kent Planlaması Süreci, Konut Politikası, Gecekondulaşma, Kentsel Yoksulluk

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kentsel yoksulluğun giderilmesinde merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin etkinliğini değerlendirir, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Doğal yıkım olayları karşısında alınabilecek tedbirleri analiz eder, bu tedbirlerin etkinliğini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Genel olarak dünyada özel olarak Türkiye’de kentleşmenin tarihi koşullarını açıklar, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Kent kuramlarını ve kentleşmenin teorik temellerini yorumlar ve bunları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kent planlamasının kuramlarını, sürecini, yasal dayanaklarını öğrenme ve bunları bölge planlarıyla birlikte anlamlandırıp değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Gecekondu sorunun Türkiye’deki durumunu değerlendirir, ilgili çözüm önerilerini tartışır. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada ve Türkiye’de kent tarihi
2 Kent ve kentleşme kavramları
3 Türkiye’de kentleşme
4 Türkiye’de kentleşme nedenleri
5 Şehirleşme teorileri
6 Şehir planlama, imar planı
7 Bölge Gelişmesi İçin Planlama
8 Ara sınav
9 Gecekondu sorunu
10 Kentsel Yoksulluk
11 Kentlileşme Sorunu
12 Kent Güvenliği Sorunu
13 Doğal yıkım olayları ve Türkiye
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1 )Toprak, Zerrin (2008), Kent Yönetimi ve Politikası, Birleşik Matbaacılık, İzmir.
2) Keleş, Ruşen (2007), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara.
3) Keleş, Ruşen (2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ara Sınav 25
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 2 30 60
Final 1 15 15
Total Workload 211
Total Workload / 25 (Hours) 8.44
dersAKTSKredisi 7