Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Metropoliten Yönetim ve Sorunlari MIS 502 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FERRUH TUZCUOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Selin Başcan

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı dünyada ve Türkiye´de büyükşehir belediyelerinin gelişimini, türlerini, örgüt ve işleyişini incelemektir

Course Content

Kentin tanımı, kent tipleri, kent kuramları, metropoliten kentler, dünyada metropoliten yönetimler, Türkiye´de metropoliten kentlerin gelişimi, büyükşehir belediyeleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye’deki büyük şehir belediye örgütlenmesini tanımlar, açıklar, etkinliğini değerlendirir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Metropoliten yönetim örneklerinin farklı ülkelerdeki uygulamalarını değerlendirir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Farklı ülkelerdeki metropolitan politikaları açıklar, bunları birbirleriyle karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye’deki nüfus hareketlerini ve metropol olgusunun gelişimini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Genel olarak dünyada özel olarak Türkiye’de kentleşmenin tarihi koşullarını açıklar, Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Kent kuramlarını ve kentleşmenin teorik temellerini yorumlar ve bunları analiz eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kent Tarihi
2 Kent Tipleri
3 Metropoliten Kentler
4 Kent Kuramları
5 Metropoliten Politikalar
6 Metropol yönetimine ilişkin modeller ve örnekler
7 Metropoliten Yönetim Örnekleri: Danimarka, UNIGOV, Hindistan
8 Metropoliten Yönetim Örnekleri: Toronto, Tokyo, Londra, Barselona
9 Ara sınav
10 Metropoliten Yönetim Örnekleri: Paris, Hannover, Lakewood, San Francisco
11 Türkiye´de Nüfus Hareketleri ve Metropol Olgusunun Gelişimi
12 Türkiye´de Büyük kentlerin Yönetimi: Büyükşehir Belediye Modeli
13 Büyükşehir Belediyelerinde Yetki-Görev ve Kaynakların Paylaşımı
14 Büyükşehir Belediyelerinde Planlama ve Koordinasyon, Yönetimlerarası İlişkiler Açısından Büyükşehir Belediyesi
Resources
Course Notes <p>1) Tuzcuoğlu, Ferruh (2003), Metropoliten Y&ouml;netim, Sakarya: Sakarya Kitapevi</p>
Course Resources

1) Tuzcuoğlu, Ferruh (2003), Metropoliten Yönetim, Sakarya: Sakarya Kitapevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 30 60
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 30 30
Final 1 15 15
Total Workload 211
Total Workload / 25 (Hours) 8.44
dersAKTSKredisi 7