Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kent ve Siyaset MIS 504 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE
Course Category
Course Objective Kentler Eski Yunan’dan beri ortak yaşamın sürdürüldüğü, vatandaşlığın bir üyesi ve vatandaşı ifade eden bir terimdir. Kentler, Eski Yunan’dan başlayarak demokrasinin uygulandığı, kapitalist gelişmenin hızlanmasından beri de sınıfsal çatışmalara ve böylece bilinç düzeyinin artmasına olanak sağlayan mekânlardır. Siyasal gücün yerele, yani esas itibariyle kente aktarılması Fransız düşünür Tocqueville’den beri bir amaçtır ve yerel demokrasinin gücü bir demokrasinin olgunluğu ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla ortak bir yaşamın sürdürüldüğü ve bireylerin siyasal güç sahiplerinden kolayca hesap sormalarına imkan sağlayan yerel demokrasinin sahnesi olarak kentin politik açıdan önemi büyüktür. Kent ve Siyaset dersi sosyolojik ve tarihsel bir perspektifle kentin farklı fonksiyonlarına, katılım ve yönetenlerden hesap sormada sağladığı kolaylıklara dolayısıyla yerel demokrasi açısından taşıdığı öneme değinecektir.
Course Content Tarihsel açıdan kent: Batıda ve diğer kültürlerde kent
Sosyal teoride kent: Kapitalizm, kent ve birey
Siyasal açıdan kent: Katılım, sivil toplum ve yerel demokrasi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kent, yurttaş, uygarlık, burjuvazi gibi kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çağdaş kent sosyolojisini tanımlar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Yerel demokrasi uygulamalarına inceler. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Pirene, Marx ve Weber gibi düşünürlerin kent ve siyaset üzerine fikirlerini inceler. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
5 Batı dünyasında ve Türkiye´de kentin tarihsel gelişim süreçlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 Sosyolojik perspektiften kent ve kapitalizm kavramlarını tartışır. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
7 Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve reform çabaları: Devletin yeniden, yapılandırılması, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve yerelin güçlendirilmesi açısından kent ve siyaseti inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavramsal giriş: Kent, yurttaş, uygarlık, burjuvazi
2 Tarihsel giriş: Batı dünyasında kent
3 Tarihsel giriş: Türkiye’de kent
4 Sosyolojik giriş: Kent ve kapitalizm
5 Sosyolojik giriş: Pirene, Marx ve Weber
6 Çağdaş kent sosyolojisi
7 Kent ve ulus devlet
8 Kent ve demokrasi: Yerel demokrasi
9 Ara-sınav
10 Türkiye’de demokrasi: Tek parti öncesi siyasal yapı
11 Türkiye’de demokrasi: Çok partili hayat
12 Türkiye’de demokrasi: 1980 sonrası reform çabaları ve Türk demokrasisi
13 Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve reform çabaları: Devletin yeniden, yapılandırılması, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve yerelin güçlendirilmesi
14 Yerel demokrasi uygulamaları
Resources
Course Notes
Course Resources Holton, R.J. (1986), Cities, Capitalism and Civilization, London: Allen &Unwin
Harvey, D. (1985), Consciousness and the Urban Experience, Oxford: Basil Blackwell
Sivil Toplum İçin “Kent, Yerel Yönetim ve Demokrasi” seminerleri (1999), Yayıma Hazırlayan: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, İstanbul: Numune Matbaası
Uygun, O.(2003), Demokrasinin Tarihsel Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İstanbul: İnkılap
Tester, K.(1992), Civil Society, London:Routledge
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 25 50
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Total Workload 191
Total Workload / 25 (Hours) 7.64
dersAKTSKredisi 7