Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerel Yönetimlerin Mali Yapisi MIS 514 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Sefa USTA, Arş. Gör. Lütfi ÖZCAN, Arş. Gör. Osman NACAK
Course Category
Course Objective Yönetimler arası hizmet ve kaynak bölüşümü çerçevesinde yerel yönetimlerin mali yapısını ortaya koymak.
Course Content Yönetimler arası ilişkiler, yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü, il özel idarelerinin görevleri, gelirleri, bütçesi, belediyelerin görevleri, gelirleri, bütçesi, köylerin görevleri, gelirleri, bütçesi, İller Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetimler arası mali ilişkilerin teorik çerçevesini analiz eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yerel yönetimlerin mali sorunlarını analiz eder ve çözüm yollarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümünü inceler. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Yerel yönetimlerle İller Bankası arasındaki ilişkileri analiz eder. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
5 Yerel yönetimlerin gelir ve giderlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetimler arası mali ilişkilerin teorik çerçevesi
2 Yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü
3 Yönetimler arası mali ilişkilerin boyutu
4 İl özel idaresinin görevleri, gelirleri ve bütçesi.
5 İl özel idaresinin giderleri.
6 Belediyelerin görevleri ve bütçesi.
7 Belediyelerin gelirleri
8 Belediyelerin giderleri
9 ARASINAV
10 Büyükşehir belediyelerinin görevleri, gelirleri ve bütçesi
11 Köylerin görevleri, gelirleri ve bütçesi
12 İller Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler
13 Çeşitli ülkelerde yönetimler arası mali ilişkiler
14 Yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları
Resources
Course Notes Ülkü Arıkboğa, Yönetimler arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yerel yönetimler, kentleşme, çevre sorunları, kent, siyaset ve kültür gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma, bu alanlarda ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilme X
2 Özel olarak yerel yönetimler, genelde ise kamu yönetiminin çeşitli kariyer alanlarında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mali işler, planlama, insan kaynakları gibi pozisyonlarda görev alabilme ve kendini geliştirme becerisine sahipolma X
3 Kazandığı kuramsal bilgi, analiz ve araştırma tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, politika alternatifleri geliştirebilme, program ve karar taslakları hazırlayabilme X
4 Ulusal ve ulusalararası düzeyde yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, şehircilik, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip etme, iyi kentsel uygulama örneklerini araştırma, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ortaya koyabilme X
5 Takım çalışması yapabilme, gerektiğinde sorumluluk alma, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünebilme X
6 Alanıyla ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretebilme, projelerde yürütücü veya yönetici olarak görev alabilme X
7 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Veri girişi, çözümlemesi ve analizi ile araştırma ve planlama gibi yönetim konularında gerekli temel bilgisayar progragramlarını kullanabilme, bilişim alanındaki yenilikleri takip edebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 35 70
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7