Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etkin Yönetim ve Yöneticilik MIS 519 0 2 + 0 2 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALE BİRİCİKOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ

Course Category
Course Objective

Yönetimde sağlıklı hedefler belirlemek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için sahip olunması gereken bilgi ve beceriyi öğrencilere kazandırmak

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetimi etkileyen çevresel dinamikleri değerlendirir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yönetimde vizyon ve misyon kavramlarının tüm çalışanlar üzerinde dinamik bir olgu olarak gelişmesini sağlayacak yöntemleri değerlendirir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çağdaş yönetim anlayışı hakkında bilgi verir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Zaman ve kaynakların kullanımını daha rasyonel hale getirmenin yol ve yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulunur. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Hangi durumlarda ne tür stratejiler geliştirilebileceğini belirler. Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 Başarılı bir yöneticinin sahip olması gereken temel özellikleri hakkında bilgi verir. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetimi etkileyen çağdaş dinamikler Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
2 Yönetimi etkileyen çağdaş dinamikler (devam) Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
3 Etkinlik, verimlilik, tutumluluk ve kalite kavramlarının tanımı ve yönetim hayatındaki yeri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
4 Etkinlik, verimlilik, tutumluluk ve kalite kavramlarının tanımı ve yönetim hayatındaki yeri (Devam) Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
5 Yönetim Stratejileri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
6 Yönetim Stratejileri (Devam) Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
7 Etkin yönetimin temel unsurları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
8 ARA SINAV Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
9 Zaman yönetimi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
10 Zaman yönetimi (Devam) Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
11 Kaynak yönetimi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
12 Kaynak yönetimi (Devam) Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
13 Amaçlara göre yönetim Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
14 Amaçlara göre yönetim (Devam) Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Eryılmaz, Bilal (2010), Kamu Y&ouml;netimi, Okutman Yayıncılık, Ankara; Drucker, Peter, 21. Y&uuml;zyıl İ&ccedil;in Y&ouml;netim Tartışmaları, &Ccedil;ev: İ. Bah&ccedil;ıvangil, G. Gorbon, Epilson, İstanbul; Covey, Stephan (2004), &Ouml;nemli İşlere &Ouml;ncelik, Varlık/&Ouml;zel Dizi, İstanbul; Covey, Stephan (2005), Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Varlık/&Ouml;zel Dizi, İstanbul</p>
Course Resources

Eryılmaz, Bilal (2010), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara; Drucker, Peter, 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, Çev: İ. Bahçıvangil, G. Gorbon, Epilson, İstanbul; Covey, Stephan (2004), Önemli İşlere Öncelik, Varlık/Özel Dizi, İstanbul; Covey, Stephan (2005), Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Varlık/Özel Dizi, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yerel yönetimler, kentleşme, çevre sorunları, kent, siyaset ve kültür gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma, bu alanlarda ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilme X
2 Özel olarak yerel yönetimler, genelde ise kamu yönetiminin çeşitli kariyer alanlarında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mali işler, planlama, insan kaynakları gibi pozisyonlarda görev alabilme ve kendini geliştirme becerisine sahipolma X
3 Kazandığı kuramsal bilgi, analiz ve araştırma tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, politika alternatifleri geliştirebilme, program ve karar taslakları hazırlayabilme X
4 Ulusal ve ulusalararası düzeyde yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, şehircilik, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip etme, iyi kentsel uygulama örneklerini araştırma, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ortaya koyabilme X
5 Takım çalışması yapabilme, gerektiğinde sorumluluk alma, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünebilme X
6 Alanıyla ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretebilme, projelerde yürütücü veya yönetici olarak görev alabilme X
7 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Veri girişi, çözümlemesi ve analizi ile araştırma ve planlama gibi yönetim konularında gerekli temel bilgisayar progragramlarını kullanabilme, bilişim alanındaki yenilikleri takip edebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 35 35
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 7