Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Anayasa Yargisi SBK 622 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ 

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türkiye'de ve Dünya'da Anayasaya uygunluk denetiminin ortaya çıkışını ve gelişimini inceleyerek insan haklarına olan katkısını anlamak. 

Course Content

Hafta 1)Anayasa Yargısı Kavramsal Çerçeve

Hafta 2)Anayasa Yargısının Ortaya Çıkışı

Hafta 3)Anayasa Yargısı Modelleri

Hafta 4)Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu

Hafta 5)Türkiye’de Anayasa Yargısı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Hafta 6)Dünya’da Anayasa Yargısı Örnekleri I

Hafta 7)Dünya’da Anayasa Yargısı Örnekleri II

Hafta 8)Anayasa Yargısının Hukuki Meşruiyeti

Hafta 9)Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti

Hafta 10)Anayasa Yargısı Başvuru Yolları

Hafta 11)Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Karar Örnekleri

Hafta 12)Dünya’da Anayasa Mahkemeleri Karar Örnekleri

Hafta 13) Türkiye ve Dünya Dava Örneklerinin Karşılaştırılması

Hafta 14)Genel Değerlendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anayasa Yargısı Kavramsal Çerçeve Anlatım, Soru-Cevap,
2 Anayasa Yargısının Ortaya Çıkışı Soru-Cevap,
3 Anayasa Yargısı Modelleri Anlatım,
4 Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu Soru-Cevap,
5 Türkiye’de Anayasa Yargısı İle İlgili Yasal Düzenlemeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
6 Dünya’da Anayasa Yargısı Örnekleri I Tartışma,
7 Dünya’da Anayasa Yargısı Örnekleri II Tartışma,
8 Anayasa Yargısının Hukuki Meşruiyeti Soru-Cevap, Tartışma,
9 Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti Tartışma,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anayasa Yargısı Kavramsal Çerçeve
2 Anayasa Yargısının Ortaya Çıkışı
3 Anayasa Yargısı Modelleri
4 Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu
5 Türkiye’de Anayasa Yargısı İle İlgili Yasal Düzenlemeler
6 Dünya’da Anayasa Yargısı Örnekleri I
7 Dünya’da Anayasa Yargısı Örnekleri- II
8 Anayasa Yargısının Hukuki Meşruiyeti
9 Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti
10 Anayasa Yargısı Başvuru Yolları
11 Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Karar Örnekleri
12 Dünya’da Anayasa Mahkemeleri Karar Örnekleri
13 Türkiye ve Dünya Dava Örneklerinin Karşılaştırılması
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Serdar Gülener, Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, On İki Levha Yayınlar, İstanbul, 2017.

Giovanni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği: Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme, Çev. Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, Ankara-1997

Zühtü Arslan, “Anayasacılık”, Felsefe Ansiklopedisi, Ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, C. 1, İstanbul-2003

TURHAN, Mehmet; “Anayasa Yargısının İşlevi ve Meşruluğu”, Anayasa Yargısı İncelemeleri 1, Ed. Mehmet Turhan ve Hikmet Tülen, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara-2006.

TUNÇ, Hasan; Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara-1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
Total 50
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6