Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilimlerde Temel Yaklaşimlar SBK 621 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ZEYNEL ABİDİN KILINÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KARAMAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Onur Türkölmez

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Sosyal bilimlerde kullanılan alternatif nitel araştırma metotlarının tanıtılması.

Course Content

Sosyal bilimler metodolojisi, vaka analizleri aracılığıyla siyasala analiz yaklaşımlarının değerlendirilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı metotları öğrenir Anlatım, Sınav ,
2 farklı metotları karşılaştırır Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanıtım haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
2 Bilim kavramı haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
3 Metodoloji kavramı haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
4 Nitel metot haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
5 Nicel Metot haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
6 Karşılaştırmalı yöntem haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
7 Markist yaklaşım haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
8 Neo-Marksist yaklaşım haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
9 ARA SINAV
10 Weberyen yaklaşım haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
11 Hermenötik haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
12 Örnek eser değerlendirme 1 haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
13 Örnek eser değerlendirme 2 haftalık okuma listesinde belirtilen yerler
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>1. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı- (Vaka analizi)<br /> 2. O. T&uuml;rkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi<br /> 3. Ruth Lane, Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı- K&uuml;re Yayınları<br /> 4. İlber Ortaylı, Tarih Yazıcılık &Uuml;zerine.<br /> 5. Amin Maalouf, &Ouml;l&uuml;mc&uuml;l Kimlikler (&ouml;rnek metin).<br /> 6. FOTOPİ VE MAKALE DOSYASI (derste dağıtılacak).</p>
Course Resources

1. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı- (Vaka analizi)
2. O. Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi
3. Ruth Lane, Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı- Küre Yayınları
4. İlber Ortaylı, Tarih Yazıcılık Üzerine.
5. Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler (örnek metin).
6. FOTOPİ VE MAKALE DOSYASI (derste dağıtılacak).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6