Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Demokratikleşme SBK 614 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İRFAN HAŞLAK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ensar Kıvrak

Course Category
Course Objective

Demokrasi Amerikan başkanlarından A. Lincolnun ifadesiyle halkın halk adına halk tarafından yönetimi olarak bilinen bir yönetim anlayışıdır. Böyle bir yönetim anlayışının anlamı egemenliğin halka ait olmasıdır. Bunun için de tarihte çok önemli mücadeleler yapılmıştır. Bugün bütün yönetimlerin dillerinden hiç düşürmedikleri bir kavramdır demokrasi ve yönetimlerin meşruiyeti açısından da önemsenmektedir. Fakat her toplumun demokrasi tarihi ve demokratikleşme başarıları aynı değildir. Bir toplumun demokratikleşme adına çabalarının anlamlı olabilmesi için söz konusu olguya mukayeseli bir perspektiften bakmakta fayda var. Dolayısıyla siyaset biliminin de merkezi kavramlarından birisi olan demokrasi ve demokratikleşmeye farklı toplumların tarihine bakarak yaklaşmak önemli gözükmektedir. Bu çaba sadece soyut düzeyde kalacak bir çaba olmayacak, ülkelerin demokratikleşme hikâyeleri verilerek somutla da bağı kurulacaktır.

Course Content

Demokrasi: Kavramın anlamı, demokratik yönetim biçiminin özellikleri ve modelleri; demokrasi ve devrimler-İngiliz iç savaşı, Fransız Devrimi, Amerikan İç savaşı; Az gelişmiş ülkelerde demokratikleşme çabaları; Pratikten teoriye: Çıkarılabilecek sonuçlar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anglo-Sakson kültüründe demokrasinin nasıl şekillendiğini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Kıta Avrupasında demokrasinin nasıl şekillendiğini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Farklı siyasi düşünce sitemlerinin demokrasi kavramına yaklaşımını analiz eder ve tanımı yeniden şekillendirir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile demokrasi anlayışları arasındaki bağlantıyı kurar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Demokrasiye yönelik eleştirileri bilir ve bunları yorumlar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Demokrasi: Kavram, tarihçe ve özellikleri Kaynakçada belirtilen kısımlar
2 İngiliz iç savaşı: İngilterede demokrasinin gelişimi 1 Kaynakçada belirtilen kısımlar
3 İngiliz iç savaşı: İngilterede demokrasinin gelişimi 2 Kaynakçada belirtilen kısımlar
4 Amerikan iç savaşı: Demokrasinin Amerikada gelişimi 1 Kaynakçada belirtilen kısımlar
5 Amerikan iç savaşı: Demokrasinin Amerikada gelişimi 2 Kaynakçada belirtilen kısımlar
6 Fransız devrimi ve Fransada demokrasi Kaynakçada belirtilen kısımlar
7 Fransız devrimi ve Fransada demokrasi Kaynakçada belirtilen kısımlar
8 19: yüzyıldaki gelişmeler: Temsili demokrasiye geçiş Kaynakçada belirtilen kısımlar
9 Az gelişmiş ülkelerde demokrasi 1 Kaynakçada belirtilen kısımlar
10 Az gelişmiş ülkelerde demokrasi 2 Kaynakçada belirtilen kısımlar
11 Demokrasi ve marxist düşünce Kaynakçada belirtilen kısımlar
12 Demokrasi ve liberal düşünce Kaynakçada belirtilen kısımlar
13 Demokrasinin demokratikleştirilmesi: radikal demokrasi Kaynakçada belirtilen kısımlar
14 Demokrasi ve küreselleşme Kaynakçada belirtilen kısımlar
Resources
Course Notes <p>Theda Skocpol, States and Revolutions, Cambridge University Pres,1979<br /> Barrington Moore, Demokrasinin ve Diktat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n Toplumsal K&ouml;kenleri, &Ccedil;eviren Alaeddin şenel, Verso,1989.<br /> Anthony Arblester, Democracy, Open University Pres, 1991.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6