Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme ve Siyaset SBK 611 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. KÖKSAL ŞAHİN
Course Lecturers Doç.Dr. KÖKSAL ŞAHİN,
Course Assistants Arş. Gör. Onur TÜRKÖLMEZ
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, Soğuk Savaşın bitimiyle tartışılmaya başlayan Tarihin Sonu ve Medeniyetler Çatışması tezlerini ele alarak küreselleşme teorileri ışığında değerlendirmektir. Küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek 11 Eylül, ABD Hegemonyası ve sonrasını bu bağlamda düşünmek bu dersin hem bittiği ve hem de başladığı yere dönmek olacaktır. Küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve küresel boyutlarda ve dinamiklerde hareketle yeniden siyasal süreç ve kurumları analiz etmektir.
Course Content Küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek tarihin sonu, medeniyetler çatışması tezlerini, soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin dönüşümü sürecinde Küreselleşme olgusunun siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan tanımlanması; küreselleşme ile ilgili uluslararası politika sorunlarının analizi ve ulus-devlet siyasi yapılanma biçimini tartışmak...
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medeniyet Perspektifini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Dünya sorunlarını daha kapsamlı analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Küreselleşmenin siyasal boyutunu yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Küreselleşmenin siyasal süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Küreselleşme demokrasi ilişkisine yönelik bağıntıları belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Küreselleşme ulus-devlet ilişkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Küreselleşme dinamiklerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Moder- Post-modern karşılaştırması yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarihin Sonu tezi ve Eleştirileri Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).
2 Medeniyet Nedir? Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, çeviren M. Ali Kılıçbay (Ankara: İmge, 1996), ss. 27-60.; *Lucien Febvre, Uygarlık Uygarlık, Kapitalizm ve Kapitalistler içinde, çeviren M. Ali Kılıçbay (Ankara: İmge, 1995), ss. 9-59
3 Medeniyetler Çatışması Tezi ve Eleştirileri Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, , 1997).
4 Medeniyet, Batı ve İslam Ahmet Davutoğlu, Medeniyetlerin Ben-idraki, Divan, yıl 2, sayı 3, 1997, ss. 1-53.; Ahmet Davutoğlu, Bunalımdan Dönüşüme Batı Medeniyeti ve Hristiyanlık, Divan, yıl 5, sayı 9, 2000, ss. 1-74.
5 Küreselleşme, Dünya Sistemi ve Medeniyet Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa: Alfa, 1999).; Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay
6 Küreselleşme Nedir? E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.
7 Küreselleşme Eleştirileri Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).
8 Küreselleşme ve Ulus-Devlet Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002). Köksal Şahin (2007), Ulus- Devlet.
9 Ara Sınav
10 Küreselleşme ve Ekonomi Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).
11 Küreselleşme ve Din Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam,Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.; Richard Falk, Küreselleşme ve Din
12 Küreselleşme´ye yönelik farklı izah çabalarının değerlendirilmesi Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New LeŞahin, Köksal, Ulus- Devlet, A. Giddens Sosyoloji, E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 200
13 Küreselleşme ve ABD Hegemonyası Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources *Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).
**Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çeviren Zülfü Dicleli (İstanbul:Gün
*Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, çeviren M. Ali Kılıçbay (Ankara: İmge, 1996), ss. 27-60.
*Lucien Febvre, Uygarlık Uygarlık, Kapitalizm ve Kapitalistler içinde, çeviren M. Ali Kılıçbay (Ankara: İmge, 1995), ss. 9-59.
** Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, Çeviren Lale Çam Yeşiltaş (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000).
** Norbert Elias, Uygarlığın Bir Teorisi Taslak Uygarlık Süreci, 2. Cilt, çeviren Erol Özbek (İstanbul: İletişim, 2002), ss. 297-430.
**Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet (İstanbul: Dergah Yayınları, 2000).
*Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, , 1997).
**Harald Müller, Kültürlerin Uzlaşması, çeviren Ali Çimen (İstanbul: Timaş, 2001).
**Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (Okuyanus yayınları, 2002).
*Ahmet Davutoğlu, Medeniyetlerin Ben-idraki, Divan, yıl 2, sayı 3, 1997, ss. 1-53.
*Ahmet Davutoğlu, Bunalımdan Dönüşüme Batı Medeniyeti ve Hristiyanlık, Divan, yıl 5, sayı 9, 2000, ss. 1-74.
*Richard Falk, Sahte Evrensellik ve Dışlamanın Jeopolitiği: İslam Örneği Divan, yıl 3, sayı 5, 1998, ss. 99-116.
**George Frankl, Batı Uygarlığı: Ütopya ve Trajedi (İstanbul: Açılım, 2003).
**Ahmet Davutoğlu, Civilizational Transformation and the Muslim World (Kuala Lumpur: Mahir Publications, 1994).
* Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa: Alfa, 1999).
*Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Ankara:Vadi yayınları, 1996), ss.81-112.
*Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik,Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, Ankara:Vadi yayınları, 1996, ss. 113-138
**Anthony D. King, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya-Sistemi (Bilim Ve Sanat Yay.,1999).
**Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).
* E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.
*Peter L Berger ve Samuel Huntington, Bir Küre Bin bir Küreselleşme (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).
**Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers, Global Köy (İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001)
** Mehmet S. Aydın, Mustafa Erdoğan, Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman H. Bolay ve Mehmet Atlan, Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme, İstanbul: Ufuk Kitapları, 2002.
* Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).
** Jeremy Brecher, Tim Castello ve Brendan Smith, Aşağıdan Küreselleşme (İstanbul: Aram Yayınları, 2002).
**Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, 3.baskı).
** William K. Tabb, Ahlaksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi, çeviren Ercüment Özkaya (Ankara: Epos, 2002).
*Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002).
**Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (İstanbul: Everest yayınları, 2003).
*Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).
** Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (Plan B, 2003).
**Dani Rodrik, Küreselleşme Sınırı Aştı mı? (İstanbul: Kızılelma, 1997).
*Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam,Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.
* Richard Falk, Küreselleşme ve Din (İstanbul: Küre, 2003).
*Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New Left Review Türkiye Seçkisi, 2001/2, ss. 141-171.
*E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 2002, ss. 27-53.
*Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım (İstanbul: Küre yayınları, 2002).
** Masis Kürkçügil, Sahibini Arayan Barış (İstanbul:Everest Yayınları, 2001).
**Gilbert Achcar, Barbarlıklar Çatışması (İstanbul: Everest Yayınları, 2002).
* Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).
** Michael Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk (İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2001).
** Michael Parenti, İmparatorluğa Hayır: ABD´nin Küresel Hegemonyasının İçyüzü (Ankara: Ütopya, 2002).
**Alain Joxe, Kaos İmparatorluğu (İstanbul:İletişim, 2003).
**Kemal İnat, ABD´nin Haydut Devletleri (İstanbul: Değişim, 2004).
** Köksal Şahin (2009), Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus- Devlet, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 16 16
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 26 26
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6