Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Demokrasi Teorisi SBK 605 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DAVUT DURSUN
Course Lecturers Prof.Dr. DAVUT DURSUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Demokrasinin gelişimine ve kurumlarına ilişkin temel hipotezleri ele almak ve yeni demokrasi modellerinin gelişmini karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Course Content Demokrasinin gelişimine ve kurumlarına ilişkin temel hipotezler ve demokrasi modellerinin gelişmi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Demokrasi kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Demokrasinin tarihi gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Demokrasiye getirilen eleştirileri karşılaştırıp eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Yeni Demokrasi modellerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Demokrasiyi tehdit eden gelişmeler arasındaki bağlantıları kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Demokrasi ve güncel gelişmeler arasındaki bağlantıları kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Demokrasinin kavramının anlam çerçevesi Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, s. 3-22, 198-231, 277-300;
2 Modern dönemde demokratik sistemlerin gelişmesi. Samuel P. Huntington, Üçüncü Dalga, s. Tümü;
3 Demokrasinin temel prensipleri: eşitlik ve özgürlük Dursun, Siyaset Bilimi, 166-176;
4 Demokrasinin dayandığı ana ilkeleri David Beethem-Kevin Boyle, Demokrasinin Temelleri, 37-67
5 Demokrasi eleştirileri Erdoğan, Anayasal Demokrasi, s. 263-269
6 Modern dünyada demokrasi D. Held, Models of Democracy, s. Tümü
7 ARA SINAV
8 Yeni demokrasi modelleri Ronald Dworkin, Liberalizm, Liberaller ve Cemaatçiler, (Derleyenler: Andre Berten- Pablo da Silveira- Hereve Pourtois), Çev. Eylem Özkaya, Ankara, Dost Kitapevi, 2006, s. 49-76; Duverger, Batının İki Yüzü, s. 53-123
9 Demokrasiyi tehdit eden gelişmeler Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği/ Yurtta ve Dünyada İlliberal Demokrasi, (Türkçesi: Meral Öztoprak Sağır-H. Serkan Akıllı), İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007; Chantal Mouffe, LOffensive du neo-conservatisme conre la democratie, Adam Przeworkki,
10 İslam ve Demokrasi: İmkanlar ve Sorunlar Davut Dursun, İslam Dünyasında Demokrasi Sorunu, Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi içinde, (Derleyen: Davut Dursun); İstanbul, Şehir Yayınları, 2001, s.33-56; Vali Nasr, The Rise of Muslim Democracy, Journal of Democracy, Volume: 16, Number 2, Apr
11 Demokrasi ve piyasa ekonomisi G. Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, s. 397-430; R. A. Dahl, Serbest Piyasa Neden Yeterli Değildir?, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi: Yeni Değerlendirmeler içinde, s. 109-120
12 Demokrasi ve soyalizm J.A. Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Çeviren: Rasin Tınaz, Cilt: II; Sosyalizm ve Demokrasi, İstanbul, Varlık Yayınları, 1977; Francisco C. Weffort, Sosyalizmin Geleceği, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi: Yeni Değerlendirmeler içinde,
13 Demokrasi ve sivil toplum Özkan Yıldız, Sivil Toplum, Demokrasi ve Çoğulculuk, Sivil Toplum, II/5, Ocak-Mart 2004, s. 85-92; Sarıbay, Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, s. 25-26
14 Demokrasi ve küreselleşme Keyman, Türkiye ve Radikal Demokrasi, s. 15-52
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler
Course Resources Barry Holden, Liberal Demokrasiyi Anlamak, Çev. Hüseyin Bal, Ankara, Liberte Yayınları, 2007. Keyman, Türkiye ve Radikal Demokrasi, s. 129-170; Levent Köker, Radikal Demokrasi, Diyalog, Sayı: 1, 1996, s. 110-118; Mouffe, Demokratik Paradoks, s.45-65; Çağatay Okutan, Post-Marksist Düşüncede Radikal Demokrasi Projesi, Liberal Düşünce, Yıl: 11, Sayı: 41-42, Kış-Bahar 2006, s. 87-99Y. Ş. Hakyemez, Militan Demokrasi Anlayışı, s.23-80;
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 10 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 12 24
Performans Görevi (Seminer) 2 7 14
Final 1 15 15
Total Workload 179
Total Workload / 25 (Hours) 7.16
dersAKTSKredisi 6