Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ticaret UFI 502 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABİDİN ÖNCEL
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Dış ticaret bilgisini teorik ve pratik düzeyde artırmak
Course Content Klasik, NeoKlasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası araçları, dış ticaret ve büyüme, kalkınma ilişkisi, dış ödemeler dengesi, açık ekonomi politikaları ve iç ve dış denge sağlanması, Çok uluslu yabancı şirketler ve ülke ekonomilerine etkisi, teknoloji transferi,uluslararası dış ticareti düzenleyici kurumlar, hizmet ticareti, uluslararası faktör hareketliliği, uluslararası ticarette teslim şekilleri, uluslararası ticarette ödeve ve finansman yöntemleri, uluslararası ticarette verilen teşvikler..
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası ticarette verilen teşvikleri bilir ve yararlanma koşullarını ayırt eder Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası ticarette alternatif ödeme şekillerini karşılaştırmalı analiz eder Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak değerlendirir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası ticaretin finansmanında kullanılan metotları bilir ve bunlar arasındaki farklılıkları belirtir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası ticarette arz ve talep modellerini karşılaştırmalı olarak analiz eder Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Klasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak öğrenir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 Ödemeler bilançosunun unsurlarını ve yapısını değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
8 Dış ticaret teorileri ile ekonomik büyüme ilişkisini kurar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
9 Dış ticaret politikası amaç ve araçlarını öğrenir ve analiz eder Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
10 Türkiye´nin uluslararası dış ticaret yapısını analiz eder Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
11 Uluslararası ticareti öğrenir ve tartışır Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
12 Döviz piyasasına ilişkin kavramları tanımlar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
13 Ara Sınav Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
14 Uluslararası ticarette alternatif teslim şekillerini bilir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
15 Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşları iktisadi entegrasyon teorisi kapsamında değerlendirir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
2 Arz ve Talep Modelleri Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
3 Faktör Donatımı Teorisi Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
4 Faktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
5 Dış Ticaret Politikası ve Araçları, Gümrük tarifeleri ve Tarife dışı ticaret politikası araçları Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
6 Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, İktisadi birleşmeler teorisi Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
7 Döviz Piyasası Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
8 Ödemeler Bilançosu Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.
9 Ara Sınav
10 Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri ÇELİK, Kenan, Cemalettin Kalaycı ve Alı Rıza Sandalcılar (2010), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon.
11 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ÇELİK, Kenan, Cemalettin Kalaycı ve Alı Rıza Sandalcılar (2010), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon.
12 Uluslararası Ticarette Finansman Yöntemleri ÇELİK, Kenan, Cemalettin Kalaycı ve Alı Rıza Sandalcılar (2010), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon.
13 Türkiye´de Uluslararası Ticaret için verilen Teşvikler ÇELİK, Kenan, Cemalettin Kalaycı ve Alı Rıza Sandalcılar (2010), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon.
14 Genel Değerlendirme ve Türkiye´nin Dış Ticaret Analizi Öğretim Üyesinin Ders Notları
Resources
Course Notes Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları.<br>ÇELİK, Kenan, Cemalettin Kalaycı ve Alı Rıza Sandalcılar (2010), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon.<br>Öğretim Üyesi Ders Notları
Course Resources KAYMAKÇI, Oğuz (2007), Uluslararası Ticarete Giriş, Nobel yay., Ankara
BAĞRIAÇIK, Atilla (2005), Dış Ticaret Teknikleri, Beta yay., İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Total Workload 209
Total Workload / 25 (Hours) 8.36
dersAKTSKredisi 7