Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Makro Ekonomik Teori UFI 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SELİM İNANÇLI
Course Lecturers
Course Assistants Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Makro ekonomik değişkenleri ve bunların arasındaki ilişkileri neden sonuçlarıyla birlikte analiz ederek, makro ekonomik sorunları gidermede uygulanacak politikaları tartışmaktır.
Course Content Bu derste makro ekonomik değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilerek günümüz ekonomisinde nasıl uygulandığı tartışılacaktır ve ayrıca Klasik ve Keynesyen model kapsamında makroekonomik sorunların çözülmesinde uygulanacak politikalar IS-LM, IS-LM-BP, AD-AS modeli çerçevesinde değerlendirilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonomide AD-AS dengesinin nasıl sağlandığını öğrenir ve tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 işsizlik, enflasyon, bütçe açıkları ve dış açıkları öğrenir ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Klasik Teorinin temel varsayımlarını ve ekonomide nasıl uygulandığını öğrenir ve tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Makro ekonominin yapısı ve temellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Dışa açık ekonomide IS-LM-BP modeli ve dengenin sağlanması için ne tür politikaların uygulanacağını öğrenir ve tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Keynesyen Teorinin temel varsayımlarını ve ekonomide nasıl uygulandığını öğrenir ve tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 temel makro ekonomik değişkenler ve bu değişkenlerin nasıl ölçüleceğini öğrenir ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
8 Makro ekonomide yöntem ve temel varsayımları tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Büyüme teorileri ve makro ekonomik etkilerini öğrenir ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Ekonomide ekonomik faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğini, stok ve akım değişkenler arasındaki ilişkileri devri akım modeli çerçevesinde değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
11 IS-LM modelini, dengenin nasıl sağlandığını ve politika uygulamalarını öğrenir ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Makro Ekonominin Araştırma Alanları ve Temelleri K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.5-13; R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.3-9; P.Krugman ve R.Wells (Çev. Fuat Oğuz ve Diğ.), (2011) Makro İktisat, Palme Yay., Ankara, ss.153-169.
2 Makro ekonomide temel değişekenler ve büyüme oranı K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.45-59; O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub., ss.19-26.
3 Makro Ekonomik Değişkenlerin Ölçülmesi ve Uygulanması K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.59-85; O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub.,ss.26-30; P.Krugman ve R.Wells (Çev. Fuat Oğuz ve Diğ.), (2011) Makro İktisat, Palme Yay., Ankara, ss.173-193.
4 Ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesinde Devri Akım Modellerinin Analizi K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.87-115.
5 Klasik Modelin temel varsayımları ve ekonomide uygulanması K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.117-143;P.Krugman ve R.Wells (Çev. Fuat Oğuz ve Diğ.), (2011) Makro İktisat, Palme Yay., Ankara, ss.480-489.
6 Keynesyen Modelin temel varsayımları ve ekonomide uygulanması K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.145-180;P.Krugman ve R.Wells (Çev. Fuat Oğuz ve Diğ.), (2011) Makro İktisat, Palme Yay., Ankara, ss.472-480.
7 Vize
8 IS-LM modelinin temel özellikleri ve analizi K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.181-206; O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub., ss.85-93;R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.89-101
9 IS-LM Dengesi ve Politika Uygulamaları K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.2007-228; O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub., ss.93-108; R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.112-120.
10 Dışa açık ekonomide IS-LM-BP modeli ve politika uygulamaları K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.229-259; R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.149-179.
11 Ekonomide Toplam Talep ve Toplam Arz Dengesi ve Uygulamaları K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.263-287;O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub., ss.135-157; R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.187-235.
12 İşsizlik ve Enflasyon Analizi K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.259-399;O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub., ss.163-194; R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.473-520.
13 Bütçe Açıkları ve Dış Açıkların Analizi K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.427-483; R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul, ss.577-643.
14 Ekonomik Büyüme Teorisi ve Analizleri K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara, ss.487-541;E.M.Ünsal(2007), Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, ss.589-620.
Resources
Course Notes -K. Yıldırım,(2012) Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, Ankara.
Course Resources -O.Blanchard, (2008), Macroeconomics, Pearson Pub., Newjersey.
-R.Dornbusch ve S.Fisher, (1998), Makro Ekonomi, Akademi Yay., İstanbul.
-Paul Krugman, Robin Wells(Çev.Fuat OĞUZ, M.Murat Arslan,K. Ali Akkemik, Koray Göksal),(2011) Makro İktisat,Palme Yay.,Ankara.
-E.M.Ünsal(2007), Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
2. Ödev 30
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 2 6 12
Final 1 12 12
Total Workload 204
Total Workload / 25 (Hours) 8.16
dersAKTSKredisi 7