Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Iktisat UFI 515 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRÜ CİCİOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRÜ CİCİOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere finanstaki temel konular finansal marketlerin nasıl çalıştığı konusunda yardımcı olabilmek için öğretilecektir.
Course Content Sermaye piyasaları, verimli piyasalar, türev piyasalar, finansal system ve faiz oranları ve uluslararası finansal yönetim.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Finansal aracıların rolünü açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Faiz oranlarını ve bu kavrama bağlı olan diğer kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Finansal varlıkların getiri ve riskini hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Tahvillerin gerçek değerini hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Menkul kıymet borsaları hakkında geniş bilgi verebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Hisse senetlerine ait gerçek değeri hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Faiz oranlarının vade ve risk yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Bir ekonomide finansal sistemin fonksiyonlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Piyasa gücüne sahip bir bankanın optimum mevduat talebini nasıl belirleneceğini ve nasıl fiyatlanacağını çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Finansal araçları tanımlar, açıklar ve sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Bankaların ekonomik krizlerdeki rolünü değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Piyasalarda mevcut olan eksik bilgilenme sorununun bir bankanın kredi açma ve fiyatlama kararları üzerindeki etkilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Faiz paritesi kavramı aracılığı ile kısa dönemde denge döviz kurunun belirlenmesini, bu değerde değişmeye yol açan faktörleri ve forward döviz kuru tahminini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Basit, bileşik faiz ve anüitelere göre bugünkü ve gelecek değeri hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekonominin genel işleyişi ve Finansal Sistem -Parasız, İ. (2007). Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Ezgi Kitabevi,Ceylan, A. & Parasız, İ. (2001). Finans: Teori Kurum ve Uygulama
2 Finansal Sistem ve Temel Kavramlar -Cuthbertson, K. & Nitzsche, D. (2005). Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds, and Foreign Exchange,
3 Finansal Araçlar -Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance.; Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008), Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa.
4 Finansal aracılar -Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance.;Ergül, N. Herkes İçin Finans, Literatür Yayınları.;Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2007), Finansal Yönetim
5 Finansal Getiri ve Risk -Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance.; Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2007), Finansal Yönetim
6 Faiz Kavramı, Vade ve Likidite Yapısı -Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance.; Brigham, E.F. ve Gapenski, A.C. (1994), Financial Management: Theory and Practice.
7 Faiz Hesaplamaları -Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008), Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa.; Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance.
8 Hisse Senedi Değerlemesi Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008), Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa.
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Tahvil Değerlemesi Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008), Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa.
11 Hisse Senedi Analizleri Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2007), Finansal Yönetim; -Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları
12 Menkul Kıymet Borsaları -Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2007), Finansal Yönetim.
13 Finansal Türev Araçlar -Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2007), Finansal Yönetim.
14 Finansal Türev araçlar -Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance
Resources
Course Notes Sekmen, F. (2008), Finansal Ekonomi Ders Notları
Course Resources Sekmen, F. (2008), Finansal Ekonomi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
-Parasız, İ. (2007). Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Ezgi Kitabevi -Ceylan, A. & Parasız, İ. (2001). Finans: Teori Kurum ve Uygulama -Copeland, T. E. ve Weston, J.F. Financial Theory and Corporate Policy, 4th Edition, Addison Wesley Series in Finance -Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2007), Finansal Yönetim -Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008), Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa. -Brigham, E.F. ve Gapenski, A.C. (1994), Financial Management: Theory and Practice. -Ergül, N. Herkes İçin Finans, Literatür Yayınları. Metin Coşkun, Para ve Sermaye Piyasaları, Detay yayıncılık,ankara ,2010.Muharrem ve Aslı Afşar, Finansal Ekonomi, Detay yayıncılık,ankara, 2010.
Week Documents Description size
1 1. hafta 97.76 MB
2 2. hafta 119.23 MB
5 5. hafta 100.75 MB
6 6. hafta 62.9 MB
7 7. hafta 0 MB
7 7. hafta 0 MB
8 8. hafta 99.12 MB
9 9. hafta 75.83 MB
9 9. hafta 75.83 MB
10 10. hafta 195.92 MB
11 11. hafta 154.29 MB
13 13. hafta 114.9 MB
13 13. hafta 114.9 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 8 16
Final 1 20 20
Total Workload 174
Total Workload / 25 (Hours) 6.96
dersAKTSKredisi 7