Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Para Politikasi UFI 520 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ÇALIŞIR
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Bu ders para politikası araçları, rasyonel bekleyişler ve parasal belirsizlik ve merkez bankası bağımsızlığı gibi konuları kapsar. Para politikasında konular başlığında para politikasının finansal ve iktisadi krizlerdeki rolü ayrı bir başlık olarak bu derste yer almaktadır. Eviews uygulaması bu dersin önemli bir parçasıdır.
Course Content Para üretim ilişkisi ve paranın ekonomiye geçiş mekanizmaları ile ilgili yaklaşımlar, parasal aktarım, duruma ve kurala göre para politikaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Para politikası rejimlerini karşılaştırır; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Para politikasının amaç, araç, ve içeriğini açıklar; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Verileri Eviews´te uygular; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Döviz kuru teori ve sistemlerini ayırt eder değerlendirir; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Maliye ve para politikalarının etkileşimini tartışır; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Para politikasının araçlarını ve etkinliğini tartışır; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Merkez bankacılığını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi hakkında değerlendirmede bulunur; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Para ekonomisindeki konuları tartışır; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 İktisadi krizlerde para politikasının rolünü değerlendirir; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Para politikası amaç ve araçları Fatih Özatay (2011) Bölüm 1
2 Para politikası teorisi ve etkinlik tartışmaları: Duruma ve kurala bağlı para politikaları Sekmen (2012), Bain (2003) Bölüm 9 ve Mishkin (2007)
3 Rasyonel beklentiler ve para yansızlığı Barro (1976) makalesi ve Barro ve Fisher (1973) makalesi
4 Para ekonomisinde konular: a) Parasal aktarım mekanizması McCallum (1989) ve Sekmen (2012) ve makaleler
5 b) Merkez bankası bağımsızlığı ve para politikası Sekmen (2012), Özatay (2011) ve makaleler
6 c) Açık ekonomi para politikası ve döviz kuru dinamikleri Sekmen (2012) ve Michael (2003)
7 d) Enflasyon hedeflemesi, parasal hedefleme, döviz kuru hedeflemesi Sekmen (2012) ve Michael (2003)
8 Vize Sınavı
9 e) Parasal aktarım mekanizmaları ve kanalları: Faiz oranı, servet etkisi, kredi Fatih Özatay (2011) ve LeRoy ve VanHoose (2006)
10 Finansal istikrar, finansal kriz teorileri ve para politikası Bain (2003) Bölüm 10, Fatih Özatay (2011) Bölüm 16
11 Para ikamesi: Nedenleri etkileri, ölçümü ve para politikalarına etkileri Sekmen (2012) ve Mishkin (2007)
12 Eviews´ e giriş ve gerçek verilerle analiz Ders notları
13 Türkiye´de para ve bankacılık Makaleler
14 Eviews uygulama ve proje yazımı Ders notları
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve Öğretim Üyesi Notları
Course Resources 1.Fuat sekmen, Para teorisi, Seçkin, 2012
2.Fatih Özatay, Parasal İktisat, Efil, 2011.
3.Nur Keyder, Para Teori Politika Uygulama.
4.Frederic S. Mishkin, The Economics of Money Banking and Financial Markets, Addison- Wesley, Fifth edition, 2006
5.Bain, Keith. Monetary Economics: Policy and Its Theoretical Basis, Gordonsville, Va, USA: Palgrave Macmillan,2003.
6.Miller ve VanHoose (2006, Money, Banking and Financial Markets, South-Western.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 6 6
Final 1 5 5
Total Workload 175
Total Workload / 25 (Hours) 7
dersAKTSKredisi 7