Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Finans UFI 517 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TAHSİN BAKIRTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm asistanları
Course Category
Course Objective Uluslararası finans konusunda uzman kişiler yetişmesine katkıda bulunmak
Course Content Uluslararası para sistemleri, dış ekonomik ilişkiler, Döviz piyasaları, uluslararası para ve hisse senedi piyasaları, uluslararası bankacılık sistemi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Faiz ve döviz kredisi swaplarını tanımlar. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası uzun vadeli ödünç kaynakları hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası para sistemleri hakkında yeterli bilgi sahibidir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Döviz piyasası ve işlevlerini tanımlar ve analiz eder. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Kur değişmelerini açıklayan teorileri bilir ve kur tahminleri yapar. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Kur ve faiz kredisi risklerinden korunma yollarını bilir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 Uluslararası finansta temel parite koşullarını analiz eder. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
8 Hisse senedi piyasalarını analiz eder. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
9 Uluslararası mali piyasalar ve para piyasaları konusunda bilgi sahibidir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
10 Ödemeler bilançosu ve kalemlerini tanımlar, dış ülkelerle ekonomik ilişkileri analiz eder. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
11 Döviz gelecek işlemleri ve opsiyon sözleşmeleri hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
12 Uluslararası bankacılık konusunda bilgi sahibidir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
13 Uluslararası portföy yatırımlarını analiz eder. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
14 Uluslararası Para Fonu ile ülkelerin ekonomik ilişkilerini analiz eder. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası para sistemi Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
2 Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Likidite Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
3 Ödemeler Bilançosu Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
4 Döviz Piyasası Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
5 Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
6 Kur Değişmelerini Açıklayan Teoriler ve Kur Tahminleri Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
7 Döviz Gelecek İşlemleri ve Opsiyon Sözleşmeleri Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
8 Faiz ve Döviz Kredisi Swapları Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
9 Kur ve Faiz Risklerinden Korunma Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
10 Uluslararası Mali Piyasalar: Para Piyasaları Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
11 Uluslararası Uzun Vadeli Ödünç Kaynaklar: Tahviller ve Yatırım Bankası Kaynakları Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
12 Uluslararası Özsermaye Kaynakları:Hisse Senedi Piyasaları Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
13 Uluslararası Portfolyo Yatırımı Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
14 Final sınavı Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
Resources
Course Notes Seyidoğlu H., Uluslar arası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003
Course Resources Öğretim üyesinin ders notları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 2 3 6
Total Workload 170
Total Workload / 25 (Hours) 6.8
dersAKTSKredisi 7