Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstriyel Organizasyon UFI 514 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ALİ KABASAKAL
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective İleri düzeyde firma ve endüstri teorisini anlama ve mikroekonomik analiz yapma
Course Content Firma teorisi biraz daha derinlemesine incelenmektedir. Firmaların varlık nedeni, farklı piyasa yapılarına özgü ürün, fiyat ve diğer stratejik farklılıklar incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teknolojik değişimin ekonomik etkisini ele alır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Maliyetler ve Firma ilişkisini ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Firmalar arası anlaşma ve birleşmeleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Firmalar arası staratejik davranışları ele alır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Bilgi ve tanıtmanın piyasada neden olacağı sonuçlar analiz edilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Firmaların fiyat belirlemede takındıkları farklılıkları ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Değişik endüstri yapılarında firmaların davranış farklılıklarını ele alır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Maliyetler ve Firma Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 1, 2
2 Endüstri Yapıları: Tam Rekabet Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 3
3 Endüstri Yapıları: Monopol (Tekel) Monopson ve Hakim Firma Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 4
4 Endüstri Yapıları: Uzlaçmacı Oligapol (Kartel) Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 5
5 Endüstri Yapıları: Çatışmacı (Rekabetçi) Oligapol Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 6
6 Endüstri Yapıları: Tekelci Rekabet Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 7
7 Endüstri Yapısı ve Firma Performansı Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 8
8 Fiyat Farklılaştırması Uygulamaları Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 9
9 Karmaşık (İleri Düzeyde) Fiyat Uygulamaları Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 10
10 Firmalar Arası Staratejik Davranışları Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 11
11 Dikey Birleşme ve Anlaşmalar Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 12
12 Bilgi ve Tanıtım Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 13
13 Dayanıklı Mallar Piyasası Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 15
14 Patentler ve Teknolojik Değişim Piyasası Carlton, D.W. ve J. M. Perloff, Bölüm 16
Resources
Course Notes Modern Industrial Organizations, Dennis W.Carlton ve Jeffrey M. Perloff, Addison-Wesley.<br>Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, Öğretim Üyesi Notları
Course Resources The Theory of Industrial Organization, Jean Tirole, The MIT Press
Industrial Organization: Theory and Application, Oz Shy, The MIT Press
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 167
Total Workload / 25 (Hours) 6.68
dersAKTSKredisi 7