Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Para ve Finans Tarihi UFI 512 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ADNAN DOĞRUYOL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Finansal araçlar, bankacılık, para, şirketler ve kamu maliyesi tarihini mali
alandaki gelişmeler ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak
amacıyla incelemek.
Course Content Bankacılık, Merkez Bankacılığı, Kamu Maliyesi, Borsalar, Para,
Kurumsallaşma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) Öğrenciler iktisadi ve mali yapıları öğrenecek, mali ve iktisadi sorunları tarihsel bağlamda çözümleme yetisine sahip olacak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Rol Oynama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş A development of the history of finance
2 Avrupa Finans Tarihi-Ortaçağ-Bankacılık Meir Kohn, Mediaeval_Trade_and_Finance http://www.dartmouth.edu/~mkohn/Papers/01-15.pdf http://www.dartmouth.edu/~mkohn/orgins.html
3 Ortaçağda Para ve Maliye Meir Kohn http://www.dartmouth.edu/~mkohn/Papers/99-02.pdf http://www.dartmouth.edu/~mkohn/Papers/20%20govt%20finance.pdf Phılıp l. Cottrell, Gérassımos Notaras and Gabrıel Tortella ed. From the Athenian Tetradrachm to the Euro, p.1-42
4 Merkantilizm-Anonim Şirketler-Borsaların canlanması Meir Kohn http://www.dartmouth.edu/~mkohn/Papers/99-06.pdf http://www.dartmouth.edu/~mkohn/Papers/99-06.pdf Jonathan Barron Baskin and Paul J. Miranti, Jr. A History of Corporate Finance, CambridgeUnıversity, 1997, Corporate Finance in the Age of Global
5 Finansal Gelişmeler ve Sanayi devrimi Meir Kohn, http://www.dartmouth.edu/~mkohn/Papers/99-01.pdf Larry Allen, 40-72 John Micklethwait and A. Woolbridge, The Company A short history of a Revolutionary Idea, 2003, 37-55 Peter L. Rousseau: Historical Perspective of Financial Development and Ec
6 Bankacılık ve Merkez Bankacılığı Larry Allen, 99-126 Stefano Battilossi: The Determinants of Multinational Banking During the First Globalisation 1880-1914 , European Review of Economic History, 10,2006, 361?388. Niall Ferguson, The Ascent of Money A Financial History of the World, 119-
7 Altın ve Gümüş Standartları ve Para Larry Allen, 72-88 and 126-142 Niall Ferguson, The Ascent of Money A Financial History of the World, 230-283. Barry Eichengreen, Globalizing Capital, A history of the International Monetary System, 6-18.
8 Vize
9 Anonim Şirketler ve Finans A_History_of_Corporate_Finance Larry Allen, 2001, 15-40 Jonathan Barron Baskin and Paul J. Miranti, Jr. A History of Corporate Finance, CambridgeUnıversity, 1997, Common Stock Finance and the Rise of Managerial Capitalism, 1900-1940 167-213 John Mickleth
10 Globalleşme ve Finans Larry Allen_Global Financial System 1750 2000 Reaktion Books, 142-232 Marc Flandreau and Frédéric Zumer, The Making of Global Finance 1880-1913, OECD, 2004. Phılıp l. Cottrell, Gérassımos Notaras and Gabrıel Tortella ed. From the Athenian Tetradrachm to
11 Osmanlı Maliyesi Klasik Dönem; Bütçe ve Vergiler H.İnalcık and D.Quartet, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge, 55-102 Kıvanç Karaman and Şevket Pamuk, Ottoman State Finances in Comparative European Perspective, 1500-1914,pdf.
12 Osmanlı Parası Şevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, 59-177
13 Şirketleşme ve Globalleşme, Borsalar Şevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, 205-225 Şevket Pamuk, The Evolution Of Fiscal Institutions In The Ottoman Empire, 1500-1914, pdf. Edhem Eldem, A History of the Ottoman Bank, Tarih Vakfi Yayinlari, 1999. D.C. Blaisdell, European Fi
14 Türkiye?de Bankacılık ve Merkez Bankacılığı Osmanlı?dan Günümüze Türk Finans Tarihi Haydar Kazgan, Osmanlı?dan Cumhuriyete Şirketleşme
Resources
Course Notes KİTAPLAR:<br> <br>Larry Allen, The Global Financial System 1750-2000, Reaktion Books, London.<br>Niall Ferguson, The Ascent of Money A Financial History of the World, Penguin, 2008.<br>Meir Cohn, The Origins of Western Economic Success: Commerce, Finance, and Government in Preindustrial Europe,<br>http://www.dartmouth.edu/~mkohn/orgins.html<br>Jonathan Barron Baskin and Paul J. Miranti, Jr. A History of Corporate<br>Finance, Cambridge Unıversity, 1997<br>John Micklethwait and A. Woolbridge, The Company A short history of a<br>Revolutionary Idea, Modern Library,2003.<br>Phılıp l. Cottrell, Gérassımos Notaras and Gabrıel Tortella ed. From the<br>Athenian Tetradrachm to the Euro, Ashgate, 2007.<br>Barry Eichengreen, Globalizing Capital, A history of the International<br>Monetary System, Princeton University, 2008.<br>Marc Flandreau and Frédéric Zumer, The Making of Global Finance 1880-1913, OECD, 2004<br>H.İnalcık ve D.Quartet, Osmanlı İmparatorluğu?nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi<br>Haydar Kazgan, Osmanlı?dan Cumhuriyete Şirketleşme<br>Şevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge,2000<br>Edhem Eldem, A History of the Ottoman Bank, Tarih Vakfi Yayinlari,1999<br>D.C. Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire, New York, 1929<br>Osmanlı?dan Günümüze Türk Finans Tarihi<br>Murat Çırakçı, İş Ortaklıkları Tarihi<br> <br>MAKALELER:<br>? Peter L. Rousseau: Historical Perspective of Financial Development and Economic Growth, Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, July-August2003.<br>? José Luís Cardoso and Pedro Lains, Paying for the Liberal State: The Rise of Public Finance in Nineteenth Century Europe<br>? Stefano Battilossi: The Determinants of Multinational Banking During the First Globalisation 1880-1914, European Review of Economic History, 10,2006, 361?388.<br>? Larry Neal ? Marc Weidenmier: Crises in the Global Economy From Tulips to Today: Contagion and Consequences<br>? Kıvanç Karaman and Şevket Pamuk, Ottoman State Finances in Comparative European Perspective, 1500-1914<br>? Barry Eichengreen and Marc Flandreau, The federal reserve, the Bank of England, and the rise of the dollar,
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 15 15
Final 1 24 24
Total Workload 165
Total Workload / 25 (Hours) 6.6
dersAKTSKredisi 7