Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fayda ve Maliyet Analizi UFI 510 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ALİ KABASAKAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ahmet Gökçe AKPOLAT, Arş. Gör. Mustafa ÇALIŞKAN
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı Fayda maliyet anlizi ile ilgili lsians düzeyindeki temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Course Content fayda maliyet analizi, ölçülmesi, Karar verme ve karar alma yöntemlerifiyatlandırma konuları incelenecek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şimdiki değer (iskonto) kavramını açıklar ve hesaplamasını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
2 Kamu yatırım projelerindeki belirsizlikleri kavrar ve etkilerini analiz eder. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Sosyal iskonto oranını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
4 Kamu yatırım proje değerlendirmelerinde gölge fiyatın önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Kamusal fayda ve maliyet kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Fayda-maliyet analistlerinin farklı senaryolarla yaptıkları değerlendirmeleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
7 Özel sektör ve kamu sektörü projelerinin niteliklerini ayırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Kamu yatırımlarının dağıtımsal etkilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fayda Maliyet analizi kavramı ve tanımı Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Fayda Maliyet analizinin amacı ve kapsamı Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Fayda ve Maliyetlerin ölçülmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Karar verme ve karar alma yöntemleri Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Rasyonel davranış Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Bugünkü değer Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Iskonto oranı Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Iskonto oranı Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Arasınav Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Fiyatlandırılamayan mallar Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Proje maliyetleri ve finansmanı Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Yapılabilirlik ve beklenen değer Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Genel Değerlendirme Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Genel Değerlendirme Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes Sönmez S. (1992), Fayda Maliyet Analizi, Ankara, Turhan Kitabevi<br>Anadolu Üniversitesi, Kamu Maliyesi Kitabı 7. Bölüm, Eskişehir 2004<br>Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, 7. bölüm<br>ders hocası tarafından verilen makaleler
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Final 1 3 3
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7