Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finans Matematiği UFI 505 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT SEKMEN
Course Lecturers
Course Assistants

Ar.Gör. Nurullah Altıntaş

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı finansal verilerde ekonometriyi kullanmayı öğrenmektir. Bu maksatla öncelikle ilk sekiz haftada finans matematiği anlatıldıktan sonra geri kalan haftalarda finansal verilerin ekonometride nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır.

Course Content

Ders fonksiyon ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, faiz ve iskonto hesapları, borsa getirisi ve bonolar üzerinde durduktan sonra finansal veriler için ekonometrik programları tanıtmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Faiz ve iskonto hesaplarını çözer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Finansal veriler için ekonometrik programlar uygular Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Üstel ve logaritmik fonksiyonları hesaplamayı öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Finansta uzun dönem ilişkilerini modeller Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fonksiyon ve Grafikler İktisadi Matematik, Fuat sekmen
2 Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar Matematiksel İktisatta Temel Yöntemler, Alpha C. Chiang ve Kevin Wainwright
3 Faiz ve İskonto Hesapları İktisadi Matematik, Fuat Skemen
4 Zaman, Para ve Polinomlar Sachum´s Outlines, (Mathematics with Appliacations: Margarat L. Lial, Thomas W. Hungerford ve John P. Holcomb, Jr.
5 Annuities ve Uygulamaları Sachum´s Outlines, Mathematics with Appliacations: Margarat L. Lial, Thomas W. Hungerford ve John P. Holcomb, Jr
6 Borsa Getirisi ve Bonolar Sachum´s Outlines, Mathematics with Appliacations: Margarat L. Lial, Thomas W. Hungerford ve John P. Holcomb, Jr
7 Satım, Sigorta Sachum´s Outlines
8 İstatistiğe Giriş İstatistik, Yılmaz Özkan
9 Finansal Veriler için Ekonometrik Programlar Introductory Econometrics for Finance
10 Klasik Lineer Regresyon Modeline Bir Bakış Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks
11 Tek değişkenli Zaman Serilerini Modelleme ve Tahmin Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks
12 Çok değişkenli Modeller ve Finansta Uzun Dönem İlişkileri Modelleme Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks
13 Dalgalanmayı Modelleme ve Korelasyon Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks
14 Switching Modeller Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks
Resources
Course Notes <p> Matematiksel İktisatta Temel Y&ouml;ntemler, Alpha C. Chiang ve Kevin Wainwright<br /> Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks</p>
Course Resources

Sachum´s Outlines, Mathematics with Appliacations: Margarat L. Lial, Thomas W. Hungerford ve John P. Holcomb, Jr
İktisadi Matematik, Fuat Skemen

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 4 8
Proje / Tasarım 1 3 3
Total Workload 175
Total Workload / 25 (Hours) 7
dersAKTSKredisi 7