Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Ekonometri UFI 508 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AZİZ KUTLAR
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Kantitatif teknikler kazandırmak.
Course Content Regresyon tahminlerindeki varsayımlar ve Ekonometrik bilgisayar programları ile analizler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elde edilen kantitatif sonuçlar için, iktisat teorisi çerçevesinde politika önerileri ve yorumlar geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Çoklu doğrusallık (multicollinerity) ve otokorelasyon (autocorrelation) sorununu ele alır. Anlatım, Sınav ,
3 Yapılan regresyon tahminlerinde elde edilen tahmin edicilerin anlamlılık testlerini yapar. Anlatım, Sınav ,
4 Regresyon tahminlerde tahmin edicilerin en iyi sapmasız özellikliklerini ortadan kaldıran sorunları inceler. Anlatım, Sınav ,
5 Farklı varyans (Heteroscedasticity) sorununu SPP bilgisayar programında ale alır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Maksimum olabilirlik yöntemi ( maximuliklehood) ile regresyon analizleri yapar ve sonuçlarını açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Farklı varyans KUTLAR (2007)
2 Farklı varyans sorunun SPSS bilgisayar programında ele alınması KUTLAR (2007)
3 Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Çoklu doğrusallık KUTLAR (2007)
4 Farklı varyans sorunun SPSS bilgisayar programında ele alınması KUTLAR (2007)
5 Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Otokorelasyon KUTLAR (2007)
6 Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Otokorelasyon ve d istatistiği KUTLAR (2007)
7 Otokorelasyon sorunun SPSS bilgisayar programında ele alınması KUTLAR (2007)
8 Regresyon tahminlerinde yapay değişkenlerin el alınması KUTLAR (2007)
9 Logistik regresyon denklemlerinin tahmin edilemsi KUTLAR (2007)
10 Logistik regresyon denklemlerinin SPSS programı ile tahmin edilmesi KUTLAR (2007)
11 Otoregresif modellerin tahmini KUTLAR (2007)
12 Eş anlı denklem sistemleri KUTLAR (2007)
13 Eş anlı denklem sistemlerinin Tahmin edilmesi KUTLAR (2007)
14 Eş anlı denklem sistemlerinin SPSS programı ile tahmin edilmesi KUTLAR (2007)
Resources
Course Notes Kutlar,A. (2007). Ekonometriye Giriş. 1.Baskı.Ankara: NobelYayınları.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 3 6 18
Ödev 2 15 30
Final 1 15 15
Total Workload 180
Total Workload / 25 (Hours) 7.2
dersAKTSKredisi 7