Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Analizi UFI 511 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ZEKİ AK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü, Tarihi Perspektifte Geçirmiş Olduğu Dönüşümler ve Güncel Ekonomik Sorunları Tartışmaktır..

Course Content

Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü, Tarihi Perspektifte Geçirmiş Olduğu Dönüşümler ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelerle Türkiyedeki ekonomi politikalarındaki değişimi ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan krizlerin yapısal dayanaklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Ekonomi politikasında 1980 dönüşümünün neden ve sonuçlarını özetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye Ekonomisine ilişkin verilerin analiz ederek ekonominin performansını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye ekonomisinin tarihsel yapısal dinamiklerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlıan Devralınan Miras, Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye Ekonomisi Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
2 Devletçilik ve Sonrası Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
3 Toplumsal Dönüşümün Hız Kazanması, Planlı Dönem Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
4 1980 Dönüşümü, Parasal Politika ve Gelişmeler Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
5 Kamu Kesimi Ekonomisi, Ekonominin Dış Dünyası Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
6 Sermaye Kaynaklarının Kullanımı, Tarım Sektörü Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
7 Sanayi ve Hizmetler Sektörünün Gelişimi Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
8 Nüfus ve İşgücü, Çalışma Yaşamı Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
9 Ulusal Üretim ve Bölüşümü, Ekonominin Genel Dengesi Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
10 Dünya Ekonomisinde Türkiye, Uzun Dönemde Gelişme Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa
11 Krize Kilitlenmek: Türkiye Ekonomisinin Çeyrek Yüzyıllık Yolculuğu Yentürk, N., (2003), Sayfa 1-129
12 Kara Delik: Türkiye Ekonomisinde Yatırım Politikaları Yentürk, N., (2003), Sayfa 1-129
13 Türkiye Dünyanın Neresinde? Karşılaştırmalı IMF Uygulamaları Yentürk, N., (2003), Sayfa 1-129
14 Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Öğretim Üyesi Ders Notları, Makaleler
Resources
Course Notes <p>Kepenek, Y., N. Yent&uuml;rk.(1994), T&uuml;rkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul.<br /> Yent&uuml;rk, N. (2003), K&ouml;rlerin Y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml;: T&uuml;rkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler, İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi Yayınları:46, 1. Baskı, İstanbul.<br /> Yukarıda belirtilen kitap b&ouml;l&uuml;mleri ve makaleler, &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Notları</p>
Course Resources

1) Yeldan, Erinç (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İstanbul: İletişim Yayınları
2) Şahin, Hüseyin (1997), Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi-Bugünkü Durum, Ezgi Kitabevi, 4. Baskı, Bursa.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik ve finansal olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro, makro iktisat teorisi ve finansal iktisat hakkında tam bilgili olma. X
3 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakim olma ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma . X
4 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
5 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
6 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
7 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 16 16
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 14 28
Sözlü Sınav 1 5 5
Final 1 22 22
Total Workload 187
Total Workload / 25 (Hours) 7.48
dersAKTSKredisi 7