Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği TMB 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Ögrenciye bilimsel çalışma planlama, hazırlama, yapma, raporlama, sunma becerilerini kazandırmak

Course Content

Bilimsel etik, ön okuma, literatür tarama, kaynakların toplanması, hipotez oluşturma, genel bilgilerin toplanması, materyal metodun belirlenmesi, çalışmalara ön hazırlık.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Epidemiyolojide Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Araştırma Raporu ve Makale Yazma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Tez yazımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Poster ve Sözlü Sunu Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Derleme / Metanaliz yazımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Araştırmalarda Etik ve Tarafsızlık Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Veri toplama yöntemleri(Anket vd) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Proje hazırlama ve örnek proposallar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Analiz ve Değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Proje kaynakları(TUBITAK vd) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Proje hazırlama ve örnek proposallar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Makale yazım teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Araştırma teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14
15 Tablo Çizelge Grafik Şekil ve Şemalar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Epidemiyoloji, Dr. Said Bodur, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel M&uuml;d,Yayın No: 546, Ankara</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 9 18
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6