Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Mikoloji ve Parazitoloji TMB 514 0 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Mantar ve parazit etkenleri ile ilgili temel bilgileri aktarmak, sınıflama ve tanımlamaları konuşmak amaçlanmaktadır.

Course Content

Giriş, fungal patogenez, laboratuvar, örnek toplama, boyama yöntemleri, direkt mikroskopi, floresan mikroskopi, fungal kültür ve sonuçların mikrobiyolojik değerlendirmesi.

Parazitolojiye giriş, protozoonlar, helmitler, sestodlar, nematotlar, trematotlar, mikroskobik inceleme, sonuçların değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mantarların yapısı ve genel özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Parazitlerin yapısı ve genel özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Paraziter hastalıklarda tanı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Dimorfik mantarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Mikozlara genel yaklaşım Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Mayalar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Mantarlarda üreme sınıflandırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Klinik önemi olan paraziter enfeksiyonlarda tanı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Protozoonlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Kan doku parazitlerinde tanı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Atropotlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Laboratuvar tanı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Küfler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Helmintler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mantarların yapısı ve genel özellikleri
2 Mayalar
3 Küfler
4 Dimorfik mantarlar
5 Mantarlarda üreme sınıflandırma
6 Mikozlara genel yaklaşım
7 Laboratuvar tanı
8 Parazitlerin yapısı ve genel özellikleri
9 Protozoonlar
10 Helmintler
11 Atropotlar
12 Paraziter hastalıklarda tanı
13 Kan doku parazitlerinde tanı
14 Klinik önemi olan paraziter enfeksiyonlarda tanı
Resources
Course Notes <p>Altındiş M. Hemşireler i&ccedil;in Mikrobiyoloji. Nobel 2010<br /> Altındiş M. Tıbbi Mİkr Lab kitabı. Nobel 2013</p>
Course Resources

Çetin E.T., Tıbbi Parazitoloji

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 4 8
Final 1 9 9
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6