Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yayin Ilkeleri TMB 513 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ögrenciye bilimsel çalışma planlama, hazırlama, yapma, raporlama, sunma becerilerini kazandırmak

Course Content

Bilimsel etik, ön okuma, literatür tarama, kaynakların toplanması, hipotez oluşturma, genel bilgilerin toplanması, materyal metodun belirlenmesi, çalışmalara ön hazırlık.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Derleme / Metanaliz yazımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Tablo Çizelge Grafik Şekil ve Şemalar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Analiz ve Değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Araştırma Raporu ve Makale Yazma Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Tez yazımı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Proje hazırlama ve örnek proposallar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Epidemiyolojide Temel Kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Araştırma teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Makale yazım teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Proje kaynakları(TUBITAK vd) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Proje hazırlama ve örnek proposallar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Araştırmalarda Etik ve Tarafsızlık Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Poster ve Sözlü Sunu Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Veri toplama yöntemleri(Anket vd) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Epidemiyolojide Temel Kavramlar
2 Araştırma teknikleri
3 Proje hazırlama ve örnek proposallar
4 Deneysel ve moleküler tıp araştırma kurgusu
5 Proje kaynakları(TUBITAK vd)
6 Veri toplama yöntemleri(Anket vd)
7 Araştırmalarda Etik ve Tarafsızlık
8 Analiz ve Değerlendirme
9 Araştırma Raporu ve Makale Yazma
10 Makale yazım teknikleri
11 Tablo Çizelge Grafik Şekil ve Şemalar
12 Derleme / Metanaliz yazımı
13 Tez yazımı
14 Poster ve Sözlü Sunu
Resources
Course Notes <p>Epidemiyoloji, Dr. Said Bodur, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel M&uuml;d,Yayın No: 546, Ankara</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 3 6
Final 1 9 9
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6