Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Antibiyotik Duyarlilik Testleri TMB 511 0 4 + 2 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Enfeksiyon etkeni olan bakterilerin tedavilerinde kullanılan kimyasallar ve kullanımlarının öğretilmesi hedeflenmiştir.

Course Content

İş kazalarını tanımlamak ve konuyla ilgili muhtemel iş kazalarını sınıflandırmak. Kaza istatistiklerini, maliyetlerini, korunma yöntemlerini ve öncelikle alınması gereken tedbirleri aktarılır. Kaza durumunda ilk müdahale uygulamaları hakkında bilgi akarılır.  Antibiyotiklerin sınıflandırılması, etki mekanizmaları, antibiyotik duyarlılık testleri, sonuçların yorumlanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Standardizasyon ve sonuçların yorumlanmasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Antibiyotik duyarlılık testlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 MİK ve MBK kavramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Antibiyotikler ve etki mekanizmalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme
2 Antibiyotik nedir? Antibiyotiklerin sınıflandırılması. Antibiyotik etki mekanizmaları
3 Minimal inhibisyon konsantrasyon (MİK)
4 Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBK)
5 Tüp dilüsyon yöntemi
6 Agar dilüsyon yöntemi
7 Disk difüzyon yöntemi
8 Antimikrobiyal gradient metod (E-Test)
9 Otomatik sistemler
10 Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon
11 Rutin uygulamalarda antibiyotiklerin seçilmesi
12 Test sonuçlarının yorumlanması
13 Mevcut antibiyotik duyarlılık yöntemleri ve geleceğe bakış
14 Antibiyotik duyarlılık testlerinde özellikli uygulamalar, yorumlanmarında çıkabilecek sorunlar
Resources
Course Notes
Course Resources

- Sherris Medical Microbiology, An Introduction to Infectious Diseases, 4th. ed., Kenneth J. Rhan, C. George Ray.
- Harrison´s Infectious Diseases, Dannis L. Kasper, Anthony S. Fanci, 2010.
- Antimicrobial Chemotherapy, 5 th. ed., David Greenwood, Roger Finch, Peter Davey, Mark Wilcox, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 4 8
Final 1 9 9
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6