Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tibbi Mikoloji TMB 509 0 4 + 2 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZLEM AYDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Mikolojinin tanımı, fungusların sınıflandırılması, genel özellikleri ve klinik mikrobiyolojideki öneminin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

İş kazalarını tanımlamak ve konuyla ilgili muhtemel iş kazalarını sınıflandırmak. Kaza istatistiklerini, maliyetlerini, korunma yöntemlerini ve öncelikle alınması gereken tedbirleri aktarılır. Kaza durumunda ilk müdahale uygulamaları hakkında bilgi aktarılır. Mantarların çoğalma ve hücre özelliklerine göre sınıflandırılması. Tıbbi Mikrobiyoloji de fungal enfeksiyonların tanısı. Mantar enfeksiyonlarında tedavi ve antifungal ilaçlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mantarların sınıflandırılmasını ve patogenezi bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Antimantar ilaçları ve mantar enfeksiyonlarında tedavide ana temaları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Yüzeyel ve deri ve deri altı mantar enfeksiyonlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Mantar enfeksiyonlarının tanısını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Dimorfik ve fırsatçı mantar enfeksiyonlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme.
2 Mantarların tanımı, yapısı ve sınıflandırılması. Zygomycetes, basidiomycetes, ascomycetes, hyphomycetes.
3 Fungal patogenez.
4 Fungal enfeksiyonlarda klinik gruplama; yüzeyel mikozlar.
5 Fungal enfeksiyonlarda klinik gruplama; deri mikozları
6 Fungal enfeksiyonlarda klinik gruplama; derialtı mikozları
7 Mantarlara bağlı enfeksiyon hastalıkları; dimorfik sistemik mikozlar
8 Mantarlara bağlı enfeksiyon hastalıkları; fırsatçı sistemik mikozlar
9 Kandidalar
10 Kriptokokkus
11 Zigomikozlar (mukormukozlar)
12 Aspergilloz
13 Tibbi mikolojik tanı
14 Antifungaller
Resources
Course Notes
Course Resources

- Sherris Medical Mİcrobiology, An introduction to infectious Diseases, 4th ed., Kenneth J. Rhan, C. George Ray.
- Text Book of Microbiology, P.C. Trivedi, Sonali Pomdey, Seema Bhadonria, 2010.
- Harrison´s Infection Diseases, Dannis L. Kasper, Anthony S. Fanci, 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
2. Ara Sınav 0
3. Ara Sınav 0
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 4 8
Final 1 9 9
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6