Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Immünoloji TMB 505 0 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZLEM AYDEMİR
Course Lecturers Doç.Dr. ÖZLEM AYDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Homeostazisin 3 önemli ayağından biri olan bağışıklık sistemini öğretmek hedeflenmiştir. Sistemin bir denge içerisinde nasıl çalıştığı, dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar ve bağışıklığın ölçülmesi ve klinik yorumu öğrenim hedefleridir.
Course Content Bağışıklık sisteminin anatomik ve histolojik yapısı ve fizyolojisi. Sistemin diğer organ ve sistemler üzerine etkileri ve onlar tarafından yönlendirilmesi. Az ya da fazla/aşırı çalışan bağışıklık sistemi, bu durumun klinik önemi, bağışıklık düzeylerinin ölçülmesi ve sonuçlarının hasta ve hekim açısından önemi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Enfeksiyonlarda immun yanıtları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Antijen sunumu ve doku uygunluk antijenlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Aşırı duyarlılık reaksiyonlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Antijen ve antikoru tüm özellikleriyle bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Doğal ve kazanılmış bağışıklığı, hücre ve organlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bağışıklık sistemine genel bir bakış, özellikleri ve doğal bağışıklık
2 Kazanılmış bağışıklığın doku ve hücreleri
3 Antikor ve antijen
4 Doku uygunluk(Major Histocompatibility Complex) antijenleri
5 Antijenlerin işlenmesi ve lenfositlere sunulması
6 Antijen reseptörleri ve yardımcı T lenfositler
7 Lenfositlerin gelişimi ve düzenlenmesi, antijen reseptör genleri, T lenfositlerin aktivasyonu
8 B lenfosit aktivasyonu ve antikor oluşturulması
9 Bağışıklıkta tolerans , sitokinler
10 Hücre aracılı bağışıklık
11 Sıvısal bağışıklık
12 Viral ve fungal etkenlere karşı bağışık yanıt
13 Bakteriyel etkenlere karşı bağışık yanıt
14 Aşırı duyarlılık
Resources
Course Notes
Course Resources - Encyclopedia of Immunology, second edition, Peter J Delves, Ivan M Rott eds. 1998.
- Medical Immunology, 5th ed., Revised and Expanded, Gabriel Virella, 2001.
- Roitt´s Essential Immunology, 10th ed., 2001.
Week Documents Description size
0 asırı duyarlık 7.86 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 4 8
Final 1 9 9
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6