Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Moleküler Mikrobiyoloji TMB 504 0 4 + 2 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İş kazalarını tanımlamak ve konuyla ilgili muhtemel iş kazalarını sınıflandırmak. Kaza istatistiklerini, maliyetlerini, korunma yöntemlerini ve öncelikle alınması gereken tedbirleri aktarılır. Kaza durumunda ilk müdahale uygulamaları hakkında bilgi akarılır. Enfeksiyon etkeni olan ajanların genetik özelliklerini ve bu özellikler çerçevesinde tanımlanmasını ve yöntemlerini öğretmek hedeflenmiştir. Bu amaçla dünya ve ülkemiz dâhilinde mevcut uygulamaların ne olduğu, hangi yaklaşımlar üzerinden moleküler yöntemler kullanılmaktadır konularına genel bir bakış öğrenim hedefleri arasındadır.

Course Content

Filogenetik ağaç ve mikrobial farklılığın tanımı. DNA ve RNA eldesi, hibrizasyon, polimeraz reaksiyonu, sonuçların değerlendirilmesi ve klinik öneminin vurgulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nükleik asit çoğaltmasına yapılan testleri bilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Nükleik asit çoğaltılması olmaksızın yapılan moleküler testleri bilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Virüs, bakteri ve mantar yapılarında protein sentezini bilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 DNA ve RNA yı öğrenme, ökaryotik, prokaryotik hücrelerdeki ve virüslerdeki farkları bilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Mikroorganizmalardan nükleik asitlerin saflaştırılmasını ve ölçmesini bilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuvarda İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme
2 DNA, RNA nedir? DNA çoğalması
3 Bakteri DNA çoğalması
4 Mantarlarda DNA´nın çoğalması
5 Protein sentezi
6 DNA eldesi
7 RNA eldesi
8 Hibridizasyon
9 Sinyal amplifikasyonu
10 Polimeraz zincir reaksiyonu
11 Types of PCR
12 qPCR (real time PCR)
13 Melting analiz
14 PCR ile kantitasyon
Resources
Course Notes
Course Resources

- Essential Microbiology, Stuart Hogg, The University of Glamorgan, UK, John Wiley & Sons Ltd, 2005
- Methods in Molecular Biology vol 216, PCR Detection of Microbial Pathogens, Edited by Konrad Sachse, DR. RER. NAT.; Joachim Frey, PhD.
- Molecular Medical Microbiology, Max Sussman, Academic Press, 2002

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 3 6
Final 1 5 5
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6