Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Epidemiyoloji TMB 502 0 4 + 2 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZLEM AYDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Bu derste, Epidemiyoloji konuları içerisinde yer alan hastalık nedenleri, risk faktörleri ve etyoloji konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste, Epidemiyolojiye giriş, Hastalık Nedenleri, Korunma düzeyleri, Enfeksiyon hastalıklarının konsepti, Tanımlayıcı epidemiyoloji, Mortalite ve Morbiditenin hesaplanması, Veri kaynakları ve veri toplama metotları,Epidemilerde veri toplama ve Araştırma yönetimi, Sürveyans aktarılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Epidemik araştırmalar ve Epidemilerde araştırmaların yönetimleri Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Hastalık Nedenleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Veri kaynakları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Mortalite ve Morbiditenin hesaplanması Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Tanımlayıcı epidemiyoloji Anlatım, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Epidemiyolojiye giriş Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Korunma düzeyleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
8 Sürveyans Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Veri toplama yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Enfeksiyon hastalıklarının konsepti Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Epidemiyolojiye giriş Kaynak tarama ve ön okuma
2 Hastalık Nedenleri Kaynak tarama ve ön okuma
3 Korunma düzeyleri Kaynak tarama ve ön okuma
4 Enfeksiyon hastalıklarının konsepti I Kaynak tarama ve ön okuma
5 Enfeksiyon hastalıklarının konsepti II Kaynak tarama ve ön okuma
6 Tanımlayıcı epidemiyoloji I Kaynak tarama ve ön okuma
7 Tanımlayıcı epidemiyoloji II Kaynak tarama ve ön okuma
8 Veri kaynakları Kaynak tarama ve ön okuma
9 Veri toplama Kaynak tarama ve ön okuma
10 Mortalite hesaplanması Kaynak tarama ve ön okuma
11 Morbiditenin hesaplanması Kaynak tarama ve ön okuma
12 Epidemik araştırmalar Kaynak tarama ve ön okuma
13 Epidemilerde araştırmaların yönetimleri Kaynak tarama ve ön okuma
14 Sürveyans Kaynak tarama ve ön okuma
Resources
Course Notes Mollaoğlu S, Kosdak M, Çipil Z, Karaman F. Temel Epidemiyoloji. Hıfzıssıha Mehtbi Müdürlüğü ISBN: 978-975-590-284-5. 2009, Ankara.
Course Resources http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544465_tur.pdf
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 90
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6