Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tibbi Parazitoloji TMB 510 0 4 + 2 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Bu derste, Tıbbi Parazitoloji konuları içerisinde yer alan enfeksiyon etkeni paraziter ajanların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste, Tıbbi parazitolojiye giriş, Konak parazit ilişkisi, Parazitlerin konaklar üzerindeki etkisi, Protozoalar, Amebiazis, Patojenik flagellalılar, Siliatlar, Sporozoa, Helmentler, Trematodlar, Nematodlar, Sestodlar, Tıbbi Entamoloji aktarılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Protozoalar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Sestodlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Parazitlerin konaklar üzerindeki etkisi Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Amebiazis Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
5 Nematodlar Anlatım, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Konak parazit ilişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Tıbbi parazitolojiye giriş Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
8 Trematodlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Helmentler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Sporozoa Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Siliatlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
12 Patojenik flagellalılar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 Tıbbi Entamoloji Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tıbbi parazitolojiye giriş Kaynak tarama ve ön okuma
2 Konak parazit ilişkisi Kaynak tarama ve ön okuma
3 Parazitlerin konaklar üzerindeki etkisi Kaynak tarama ve ön okuma
4 Protozoalar Kaynak tarama ve ön okuma
5 Amebiazis Kaynak tarama ve ön okuma
6 Patojenik flagellalılar I Kaynak tarama ve ön okuma
7 Patojenik flagellalılar II Kaynak tarama ve ön okuma
8 Siliatlar Kaynak tarama ve ön okuma
9 Sporozoa Kaynak tarama ve ön okuma
10 Helmentler Kaynak tarama ve ön okuma
11 Nematodlar Kaynak tarama ve ön okuma
12 Sestodlar Kaynak tarama ve ön okuma
13 Trematodlar Kaynak tarama ve ön okuma
14 Tıbbi Entamoloji Kaynak tarama ve ön okuma
Resources
Course Notes Altıntaş K. Tıbbi Parazitoloji. Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 9755670238. 2002, Ankara.
Course Resources http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/MedicalParasitology.pdf http://gzy.hainmc.edu.cn/jingpin/jsc/content/Text%20Book%20of%20Human%20Parasitology.pdf
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 90
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6