Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Optisyenlik Uygulamalari OPT 106 2 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Gözlük camları ve gözlük çerçevelerinin özelliklerine göre sınıflandırılması ve lens diyoptrilerinin tespitinin öğretilmesidir. Kişiye uygun cam ve çerçeve seçimi yapabilmek, Prizmatik reçete analizi yapabilmek.

Course Content

Genel tanımlar. Fokometre, lenslerin özellikleri ve sınıflandırılması. VP-SPH-Plus-Minus-Plan Cly-SPHCYL lenslerin teorik olarak elde edilişleri ve ne tip refraksiyon kusurlarında kullanıldığı. Refraksiyon kusurları (hipermetropi, miyopi, astigmatizma, presbiopi), aks kavramı ve tanımı, oftalmik lenslerin meridyenlerdeki dioptri güçleri. SPH-CYL-SPHCYL lenslerde güç kavramı. Dioptri tanımı formülasyonu, Transpoze, Plus-Minus ve Cross formda yazılan reçete tipleri, bir yazılış şeklinin diğer yazılış şekline transpozesi. SPHCYL formda reçete yazılım şeklinin Cross forma transpozesi. Reçete yazım kuralları, Addisyon kavramı. Pantoskopik ve retroskopik açı tanımları. Çevre seçimi, cam seçimi, çerçeve ayarları, çerçevenin materyalleri, çerçeve tipleri ve kısımları. Çerçeve boyutlarının ölçümü (Boxing sistemi, Datum sistemi- A,B,DBL boyutları). Yüze ait ölçüler, Hasta Pd mesafesinin ölçümü. Desantrasyon, yatay ve dikey santrasyon. Emniyet cammları, UV, UV´nin zararları, UV tutucu camlar, fotokromik ışığa duyarlı camlar. Türkiye´de optikle ilgili standartlar, oluşturulması zorunlu batı standartları gereksinimleri. Gözlük cam ve çerçevelerinin fiyatlandırılması, sosyal güvenlik kurumlarının verdiği yardım bedelleri. Nötralizasyon.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çerçeveye lens montajını yapar. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Transpoze ve aks işlemlerini gerçekleştirir. Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Çerçeve çeşitlerini ve en uygun çerçeve seçimini yapar. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gözlük camlarının özellikleri ve sınıflandırılması
2 Diyoptri tanımı ve formülasyonu
3 Refraksiyon kusurları
4 Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi
5 PD mesafesi ve Montaj yüksekliği tesbiti
6 Gözlük camlarının markürlenmesi, çizimi ve tıraşlanması
7 Optisyenlikte kullanılan optik aletler, el aletleri, malzemeler ve bakımı.
8 Pupillalar arası mesafe ve montaj yüksekliğine uygun tam çerçeveye cam montajı
9 Pupillametre ile pupilla ölçüsü alınarak nilör çerçeveye cam montajı
10 Arasınav
11 Prizmatik etkiyi öğrenme, prizma taban yönü tespiti ve desantrasyon miktarı hesapları
12 Optik merkezin desantre edilerek nilör çerçeveye uygun cam montajı
13 Montajı yapılmış olan gözlük üzerinde oluşan prizmatik etki ve taban yönünün tespit edilmesi
14 Prizmatik lens sipariş prosedürü, lensin diyoptrik gücünün varsa aksının ölçülmesi, prizma diyoptrisi ve taban yönüne uygun camın çerçeveye montajının yapılması.
Resources
Course Notes
Course Resources

GÖZLÜKÇÜLÜK ÖĞR. GÖRV. ERTEKİN AKSAK ÖĞR. GÖ. ECZACI TAYLAN KÜÇÜKER

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 5