Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kimya OPT 114 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. YASEMİN YILDIZ
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. YASEMİN YILDIZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kimyanın temel kavramlarını ve yasalarını öğretmek, kimya için analitik bakış açısı kazandırmak ve kimyanın tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilişkisini ve önemini kavratmayı amaçlar.
Course Content Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar, Gazlar ,Sıvılar, Sulu Çözeltiler ve Karışımlar, Katılar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları, buhar basıncı gibi özelliklerini kavrar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Madde ve özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Atomun yapısı yardımıyla periyodik cetveli ve sistematiğini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kimyasal reaksiyonları ve hesaplamalarını kavrar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Atomların elektron düzenlerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış.
2 Madde ve Özellikleri
3 Atomun Yapısı ve Özellikleri
4 Periyodik Tablo ve Özellikleri
5 Periyodik Tablo ve Özellikleri
6 Kimyasal Bağlar
7 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar
8 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar
9 Gazlar
10 yıl içi sınavı
11 Sıvılar
12 Sulu Çözeltiler ve Karışımlar
13 Sulu Çözeltiler ve Karışımlar
14 Katılar
Resources
Course Notes [1] Aydın, Ali Osman; Sevinç, Vahdettin; Şengil, İ.Ayhan; Temel Kimya, Aşiyan Yayınları, 2001, Adapazarı.<br>[2] Sarıkaya, Yüksel; Erdik, Ender.; Temel Üniveriste Kimyası, Gazi Kitap Evi, 1969.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4